LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

吉祥八宝

94浏览    25参与
插画师:两蚊鸡-Leo
Day 115 - 20190...

Day 115 - 20190619 上次画的海螺不太满意,找点资料重新调整一下

Day 115 - 20190619 上次画的海螺不太满意,找点资料重新调整一下

插画师:两蚊鸡-Leo
Day 73 - 201905...

Day 73 - 20190508 再来一个,八宝还差2个;

Day 73 - 20190508 再来一个,八宝还差2个;

插画师:两蚊鸡-Leo
Day 71 - 201905...

Day 71 - 20190506 画好第四个八宝,准备上色;

Day 71 - 20190506 画好第四个八宝,准备上色;

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息