LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

钓鱼

8091浏览    1576参与
大兴魏善庄开锁-大民锁业
最近“大田后生仔”这个歌在抖音...

最近“大田后生仔”这个歌在抖音很火啊,里边的歌词很实在,“做人一辈子快乐没几天,一条大路分两边随你要走哪一边”。成年人的生活,除了忙碌还是忙碌,干锁匠这一行,更是如此,说不定什么时间就得去忙。我这次要失言了,至少这10来个小时,我要给自己放个假,钓钓鱼,享受一下那种宁静。

最近“大田后生仔”这个歌在抖音很火啊,里边的歌词很实在,“做人一辈子快乐没几天,一条大路分两边随你要走哪一边”。成年人的生活,除了忙碌还是忙碌,干锁匠这一行,更是如此,说不定什么时间就得去忙。我这次要失言了,至少这10来个小时,我要给自己放个假,钓钓鱼,享受一下那种宁静。

回家种地
晨钓,在雾气弥漫的河边

晨钓,在雾气弥漫的河边

晨钓,在雾气弥漫的河边

诚服

钓鱼那天拍的癞蛤蟆,以及,冻了两小时才钓到的巴掌大的小鱼= =

钓鱼那天拍的癞蛤蟆,以及,冻了两小时才钓到的巴掌大的小鱼= =

行かないで
产粮地:PIXIV 作者:sn...

产粮地:PIXIV     作者:snatti
链接  已授权✔️

产粮地:PIXIV     作者:snatti
链接  已授权✔️

waydo
2019年建军节拍

2019年建军节拍

2019年建军节拍

音悦泡泡
(Day5.) Yinzi b...

(Day5.) Yinzi biuda yidia, xobudei lajiang gang, zonlen ya biala liao dia. (Goben kengqiwu muangdialai gobgandjo, kolen menzen jilen go jidon dan xinxian-gan muangmuang go toukeigie ba!) Hangka hangla wuda gangbenda, manghode biegolen yaho do'mn, paxiang go xiha gangha, bangben muangmuang hanglenwu...

(Day5.) Yinzi biuda yidia, xobudei lajiang gang, zonlen ya biala liao dia. (Goben kengqiwu muangdialai gobgandjo, kolen menzen jilen go jidon dan xinxian-gan muangmuang go toukeigie ba!) Hangka hangla wuda gangbenda, manghode biegolen yaho do'mn, paxiang go xiha gangha, bangben muangmuang hanglenwu lianggolen wuda jintou leida.., yilonyilou, yin'gaixi qinlv ba!

点石成土
原来,GARMIN运动表自定义...

原来,GARMIN运动表自定义的表盘上早睡早起的猫🐱抱着钓鱼竿,只有走路超过10000步后,小鱼才被钓出来,然后老猫🐱就可以怀里抱着可耐的小鱼鱼甜蜜蜜地早早睡着啦,哈哈😊😊

2019.9.21 6:10 台风塔巴

原来,GARMIN运动表自定义的表盘上早睡早起的猫🐱抱着钓鱼竿,只有走路超过10000步后,小鱼才被钓出来,然后老猫🐱就可以怀里抱着可耐的小鱼鱼甜蜜蜜地早早睡着啦,哈哈😊😊

2019.9.21 6:10 台风塔巴

阿暖暖liyu_
我是一条不想上岸的咸鱼 《熊猫...

我是一条不想上岸的咸鱼

《熊猫家族》跟着大猫一起钓鱼吧

我是一条不想上岸的咸鱼

《熊猫家族》跟着大猫一起钓鱼吧

式微

今日份快乐——
钓鱼不拿鱼竿的姜小公公子与惨被扣锅的老大爷
悠闲异常的似乎在放假的金陵小学丹青班组合
沉迷看戏的武当成年男弟子和试图劝师兄干正事的武当正太(两人的角色设定似乎出了什么差错…真的没有搞反吗?)

下一期,暗香弟子居然惨遭变猫?!(瞎BB)

今日份快乐——
钓鱼不拿鱼竿的姜小公公子与惨被扣锅的老大爷
悠闲异常的似乎在放假的金陵小学丹青班组合
沉迷看戏的武当成年男弟子和试图劝师兄干正事的武当正太(两人的角色设定似乎出了什么差错…真的没有搞反吗?)

下一期,暗香弟子居然惨遭变猫?!(瞎BB)

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息