LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

核桃蛋的博物馆
清 髡残扶杖入山图轴 故宫博物...

清 髡残扶杖入山图轴 故宫博物院藏

图中题 作此重山叠嶂扶杖入山图 石溪残道者以自警 髡残似乎意在通过此图惊醒自己要保持内心的清净

清 髡残扶杖入山图轴 故宫博物院藏

图中题 作此重山叠嶂扶杖入山图 石溪残道者以自警 髡残似乎意在通过此图惊醒自己要保持内心的清净

不倦的飞行

baymax   太太太太太太可爱了😱

baymax   太太太太太太可爱了😱

Sssssi797童鞋__石童鞋
交错的点此刻 看不见苍穹的出处...

交错的点

此刻 看不见
苍穹的出处
此时 也望不见
愉悦的梦境入口
白天和黑夜
本来就不能混淆

点了一首圆舞曲
手风琴的间隙开启转移的风暴
格斯坦堡的洞穴找不找的到呢
在穿越的那一秒
让我们思绪紧紧的相拥在一起
穿越去看丛林山泉叮叮咚咚的
来——
让我还你一片自由无暇的港湾

交错的点

此刻 看不见
苍穹的出处
此时 也望不见
愉悦的梦境入口
白天和黑夜
本来就不能混淆

点了一首圆舞曲
手风琴的间隙开启转移的风暴
格斯坦堡的洞穴找不找的到呢
在穿越的那一秒
让我们思绪紧紧的相拥在一起
穿越去看丛林山泉叮叮咚咚的
来——
让我还你一片自由无暇的港湾

青柳文竹
明月幾時有,把酒問青天。不知天...

明月幾時有,把酒問青天。
不知天上宮闕,今夕是何年。
我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
起舞弄清影,何似在人間。
轉朱閣,低綺戶,照無眠。
不應有恨,何事長向別時圓。
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
但願人長久,千里共嬋娟。

明月幾時有,把酒問青天。
不知天上宮闕,今夕是何年。
我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
起舞弄清影,何似在人間。
轉朱閣,低綺戶,照無眠。
不應有恨,何事長向別時圓。
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
但願人長久,千里共嬋娟。

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息