LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭
芒壮 芒壮 的喜欢 shuii99.lofter.com
一之盐
  大雨落下淋湿了梦(怀旧一下...

  大雨落下淋湿了梦(怀旧一下🥺存)

  大雨落下淋湿了梦(怀旧一下🥺存)

-Sleep Disorder-

文字编排|占卜师

合作的新水印~

文字编排|占卜师

合作的新水印~

今夕社

今夕社小楷,清·纳兰性德《菩萨蛮·白日惊飚冬已半》,静态版。

惊飙掠地冬将半,解鞍正值昏鸦乱。冰合大河流,茫茫一片愁。

烧痕空极望,鼓角高城上。明日近长安,客心愁未阑。


笔:墨社今夕特制晚晴 | 纸:墨社今夕特制无格黄色毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,清·纳兰性德《菩萨蛮·白日惊飚冬已半》,静态版。

惊飙掠地冬将半,解鞍正值昏鸦乱。冰合大河流,茫茫一片愁。

烧痕空极望,鼓角高城上。明日近长安,客心愁未阑。


笔:墨社今夕特制晚晴 | 纸:墨社今夕特制无格黄色毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社

今夕社小行书,苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》下阕,静态版。

一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。

堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。一点浩然气,千里快哉风。


笔:墨社今夕特制晚晴 | 纸:墨社今夕特制无格浅仿古毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小行书,苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》下阕,静态版。

一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。

堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。一点浩然气,千里快哉风。


笔:墨社今夕特制晚晴 | 纸:墨社今夕特制无格浅仿古毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社

今夕社小行书,辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》下阕,静态版。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪!


笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制无格帘纹毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小行书,辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》下阕,静态版。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪!


笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制无格帘纹毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

为度
和你温柔地纠缠 从未到来的明天...

和你温柔地纠缠 从未到来的明天  

只在今夜  想你一万遍

《十七岁少女金色心》


底图便签 微博@尖角帽

和你温柔地纠缠 从未到来的明天  

只在今夜  想你一万遍

《十七岁少女金色心》


底图便签 微博@尖角帽

眊君
  忍把浮名,换了浅斟低唱。

  忍把浮名,换了浅斟低唱。

  忍把浮名,换了浅斟低唱。