LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

《护生画集》

102浏览    181参与
华网佛学

《护生画集》血肉团中有性灵(丰子恺绘、弘一法师书)

声与无声莫浪听,无声隐痛转惺惺,

请君下箸睁睛看,血肉团中有性灵。

(宋守一)


声与无声莫浪听,无声隐痛转惺惺,

请君下箸睁睛看,血肉团中有性灵。

(宋守一)华网佛学

《护生画集》草菅生命(丰子恺绘、弘一法师书)


夏氏子见梁间双燕,戏弹之。其雄死。

雌者悲鸣逾时,自投于河亦死。

时人作《烈燕歌》。

(《虞初新志》)夏氏子见梁间双燕,戏弹之。其雄死。

雌者悲鸣逾时,自投于河亦死。

时人作《烈燕歌》。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》惨劫(丰子恺绘、弘一法师书)

江浙平章巙巙家养二鸽。其雄毙于狸奴,

家人以他雄配之,遂斗而死。

谢子兰作《义鸽诗》吊之。

(《虞初新志》)


江浙平章巙巙家养二鸽。其雄毙于狸奴,

家人以他雄配之,遂斗而死。

谢子兰作《义鸽诗》吊之。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》残忍饕餮(丰子恺绘、弘一法师书)

平望人王阿毛,好食蛙。制一铁针,长二尺许。每捕得一蛙,则以针穿其颈,针满,始荷之而归,以充馔焉。如是者数十年矣。

一日,至其亲串家,亲串止之宿。是夜有远处失火,阿毛登屋望之。其家临河而居,惧盗贼从水次攀援登屋,故于檐端列铁条数十,皆锐其末,如锋刃然。

阿毛失足而坠,铁条适贯其颈,呼号甚惨。救之者无法可施,乃竖长梯于水中,众人缘梯而上,始将阿毛解下,而气已绝矣。其死状宛然如蛙也。

(俞曲园《笔记》)


平望人王阿毛,好食蛙。制一铁针,长二尺许。每捕得一蛙,则以针穿其颈,针满,始荷之而归,以充馔焉。如是者数十年矣。

一日,至其亲串家,亲串止之宿。是夜有远处失火,阿毛登屋望之。其家临河而居,惧盗贼从水次攀援登屋,故于檐端列铁条数十,皆锐其末,如锋刃然。

阿毛失足而坠,铁条适贯其颈,呼号甚惨。救之者无法可施,乃竖长梯于水中,众人缘梯而上,始将阿毛解下,而气已绝矣。其死状宛然如蛙也。

(俞曲园《笔记》)

华网佛学

《护生画集》翡翠双栖(丰子恺绘、弘一法师书)

魏国长公主尝衣贴绣铺翠入禁中。太祖曰:“当以此与我,自今勿为此饰。”主笑曰:“用翠羽几何!”上曰:“但恐宫闱戚里相效,小民逐利,即伤生寖广,实汝之由。”


魏国长公主尝衣贴绣铺翠入禁中。太祖曰:“当以此与我,自今勿为此饰。”主笑曰:“用翠羽几何!”上曰:“但恐宫闱戚里相效,小民逐利,即伤生寖广,实汝之由。”华网佛学

《护生画集》窗前生趣有双鹌(丰子恺绘、弘一法师书)

蔡京作宰相。大观间,因贺雪赐宴于京第。庖者杀鹌子千余。是夕,京梦群鹌遗以诗曰:“啄君一粒粟,为君羹内肉。所杀知几多,下箸嫌不足。不惜充君庖,生死如转毂。劝君慎勿食,祸福相倚伏。”京由是不复食。

(《陶朱新录》)


蔡京作宰相。大观间,因贺雪赐宴于京第。庖者杀鹌子千余。是夕,京梦群鹌遗以诗曰:“啄君一粒粟,为君羹内肉。所杀知几多,下箸嫌不足。不惜充君庖,生死如转毂。劝君慎勿食,祸福相倚伏。”京由是不复食。

(《陶朱新录》)华网佛学

《护生画集》夫妇(丰子恺绘、弘一法师书)


顾敬亭稼圃,傍有罗者得一雁。锻其羽,系其足,立之汀畔以为媒。每见云中飞者,必昂首仰视。一日,其偶者见而下之,特然如土委地,交颈哀鸣,血尽而死。

(《虞初新志》)顾敬亭稼圃,傍有罗者得一雁。锻其羽,系其足,立之汀畔以为媒。每见云中飞者,必昂首仰视。一日,其偶者见而下之,特然如土委地,交颈哀鸣,血尽而死。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》横祸(丰子恺绘、弘一法师书)

元贞二年,燕人柳汤佐家,双燕巢梁。一夕,家人持火照蝎。其雄惊坠,猫食之。雌朝夕悲鸣,哺雏成翼而去。明年,雌独来。人视巢有二卵,疑其更偶,徐视之,则二壳耳。春秋去来,凡六载皆然。

(《虞初新志》)


元贞二年,燕人柳汤佐家,双燕巢梁。一夕,家人持火照蝎。其雄惊坠,猫食之。雌朝夕悲鸣,哺雏成翼而去。明年,雌独来。人视巢有二卵,疑其更偶,徐视之,则二壳耳。春秋去来,凡六载皆然。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》探牢(丰子恺绘、弘一法师书)

有人取黄莺雏,养于竹笼中。其雌雄接翼,晓夜哀鸣于笼外,则更来捕之。人或在前,略无所畏。积数日不放出笼,其雄雌缭绕飞鸣,无从而入。一投火中,一触笼而死。剖腹视之,其肠寸断。

(《虞初新志》)


有人取黄莺雏,养于竹笼中。其雌雄接翼,晓夜哀鸣于笼外,则更来捕之。人或在前,略无所畏。积数日不放出笼,其雄雌缭绕飞鸣,无从而入。一投火中,一触笼而死。剖腹视之,其肠寸断。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》逞艺伤生(丰子恺绘、弘一法师书)

仁宗读《五代史》,至周高祖幸南庄,临水亭,见双凫戏于池,出没可爱,帝引弓射之,一发叠贯,从臣称贺。仁宗掩卷谓左右曰:“逞艺伤生,非朕所喜也。”内臣郑昭信,掌内饔十五年。尝面诫曰:“动活之物,不得擅烹。”深恶于杀也。

(《玉壶清话》)


仁宗读《五代史》,至周高祖幸南庄,临水亭,见双凫戏于池,出没可爱,帝引弓射之,一发叠贯,从臣称贺。仁宗掩卷谓左右曰:“逞艺伤生,非朕所喜也。”内臣郑昭信,掌内饔十五年。尝面诫曰:“动活之物,不得擅烹。”深恶于杀也。

(《玉壶清话》)华网佛学

《护生画集》哭友(丰子恺绘、弘一法师书)

李迈庵自记:自滇游回,有仆染瘴而死。

仆携有二鹦鹉,流泪三日不休,亦死。

(《虞初新志》)


李迈庵自记:自滇游回,有仆染瘴而死。

仆携有二鹦鹉,流泪三日不休,亦死。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》流芳百世(丰子恺绘、弘一法师书)

正德间有张姓者,获一雁,置于中庭。

明年,有雁自天鸣,庭雁和之。

久而天雁自下,彼此以头绞死于楼前,因名楼曰“双雁楼”。

(《虞初新志》)


正德间有张姓者,获一雁,置于中庭。

明年,有雁自天鸣,庭雁和之。

久而天雁自下,彼此以头绞死于楼前,因名楼曰“双雁楼”。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》拦舆告状(丰子恺绘、弘一法师书)

浙西人刘承节,自赣州赴任,但与一子一仆,乘马而东。

至信之贵溪,午驻逆旅,逢数贾客。箧中银可百两,为客窥见。

会日暮,皆留宿。诸贾客皆盗也,夜久操杖入刘室。

刘本从军,有膂力,挥刃断其一臂,众惧而散走。

刘促仆起,即去至高冈下,与盗遇。虽与拒斗,而寡不敌众,并子、仆死焉。

所乘马踯躅于道,适主簿出按田。马迎之车前,局足如拜,已退复进,凡六、七返。

主簿异之,曰:“是必有冤诉。”遣数辈随马行,到冈畔坡坨下,马凝立。

满地血点,腥触人。三尸在穴,肢体尚暖。立督里正访捕,不终朝尽成擒,并坐诛。

(《夷坚志》)


浙西人刘承节,自赣州赴任,但与一子一仆,乘马而东。

至信之贵溪,午驻逆旅,逢数贾客。箧中银可百两,为客窥见。

会日暮,皆留宿。诸贾客皆盗也,夜久操杖入刘室。

刘本从军,有膂力,挥刃断其一臂,众惧而散走。

刘促仆起,即去至高冈下,与盗遇。虽与拒斗,而寡不敌众,并子、仆死焉。

所乘马踯躅于道,适主簿出按田。马迎之车前,局足如拜,已退复进,凡六、七返。

主簿异之,曰:“是必有冤诉。”遣数辈随马行,到冈畔坡坨下,马凝立。

满地血点,腥触人。三尸在穴,肢体尚暖。立督里正访捕,不终朝尽成擒,并坐诛。

(《夷坚志》)华网佛学

《护生画集》为人负米(丰子恺绘、弘一法师书)

杨光远之叛青州也。有孙中舍,忘其名,居围城中,族人在州西别墅。

城闭既久,内外隔绝,食且尽,举族愁叹。

有畜犬彷徨其侧,有忧思。

中舍因嘱曰:“尔能为我至庄取米耶?”犬摇尾应之。

至夜,置之一布囊,并简,系犬背上。

犬即由水窦出,至庄鸣吠。

居者开门,识其犬,取简视之,令负米还,未晓入城。

如此数月,比至城开,孙氏阖门数十口,独得不馁。

(《渑水燕谈录》)


杨光远之叛青州也。有孙中舍,忘其名,居围城中,族人在州西别墅。

城闭既久,内外隔绝,食且尽,举族愁叹。

有畜犬彷徨其侧,有忧思。

中舍因嘱曰:“尔能为我至庄取米耶?”犬摇尾应之。

至夜,置之一布囊,并简,系犬背上。

犬即由水窦出,至庄鸣吠。

居者开门,识其犬,取简视之,令负米还,未晓入城。

如此数月,比至城开,孙氏阖门数十口,独得不馁。

(《渑水燕谈录》)


华网佛学

《护生画集》御敌(丰子恺绘、弘一法师书)

同治庚午岁,湖北咸宁乡间,颇有虎患。

有盛氏儿,牧牛于郊,突与虎遇,儿从牛背坠地,

牛以身庇之,奋其角与虎斗,不胜。

有他牛来助之,虎乃去,盛氏儿得不死。

而所牧牛,竟以重伤而死。于是盛氏长老咸集,皆曰:“此义牛也。”

买棺敛之,穴地葬之。日为作佛事,而使此儿斩衰治其丧,若丧所亲者然,谓之“牛孝子”。

(俞曲园《笔记》)


同治庚午岁,湖北咸宁乡间,颇有虎患。

有盛氏儿,牧牛于郊,突与虎遇,儿从牛背坠地,

牛以身庇之,奋其角与虎斗,不胜。

有他牛来助之,虎乃去,盛氏儿得不死。

而所牧牛,竟以重伤而死。于是盛氏长老咸集,皆曰:“此义牛也。”

买棺敛之,穴地葬之。日为作佛事,而使此儿斩衰治其丧,若丧所亲者然,谓之“牛孝子”。

(俞曲园《笔记》)华网佛学

《护生画集》助弱灭强(丰子恺绘、弘一法师书)

某氏园亭中有古树,鹊巢其上,伏卵将雏。

一日,二鹊徊翔屋上,悲鸣不已。

顷之,有数鹊相向,渐鸣渐近,百首皆向巢。

忽数鹊对喙鸣,若相语状,飏去。

少顷,一鹳横空来,阁阁有声,鹊亦尾其后。

群鹊相向而噪,若有所诉。鹳复作声,若允所请,

瞥而上捣巢,衔一赤蛇吞之。群鹊喧舞,若庆且谢者。

盖鹊招鹳搏蛇相救也。

(《虞初新志》)


某氏园亭中有古树,鹊巢其上,伏卵将雏。

一日,二鹊徊翔屋上,悲鸣不已。

顷之,有数鹊相向,渐鸣渐近,百首皆向巢。

忽数鹊对喙鸣,若相语状,飏去。

少顷,一鹳横空来,阁阁有声,鹊亦尾其后。

群鹊相向而噪,若有所诉。鹳复作声,若允所请,

瞥而上捣巢,衔一赤蛇吞之。群鹊喧舞,若庆且谢者。

盖鹊招鹳搏蛇相救也。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》复仇(丰子恺绘、弘一法师书)

袁粲值萧道成将革命,自以身受顾托,谋起义,遂遇害。

有儿方数岁,乳母携投粲门生狄灵庆。

庆曰:“吾闻出郎君者厚赏。”乳母号呼曰:“公昔有恩于汝,故冒难归汝。

若杀郎君以求利,神明有知,行见汝族灭也。”儿竟死。

儿存时,尝骑一大狻狗戏。

死后年余,忽有狗入庆家,遇庆于庭,

啮杀之,并其妻。即向所骑狗也。

(《虞初新志》)


袁粲值萧道成将革命,自以身受顾托,谋起义,遂遇害。

有儿方数岁,乳母携投粲门生狄灵庆。

庆曰:“吾闻出郎君者厚赏。”乳母号呼曰:“公昔有恩于汝,故冒难归汝。

若杀郎君以求利,神明有知,行见汝族灭也。”儿竟死。

儿存时,尝骑一大狻狗戏。

死后年余,忽有狗入庆家,遇庆于庭,

啮杀之,并其妻。即向所骑狗也。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》清明(丰子恺绘、弘一法师书)

孙吴时,襄阳纪信纯一犬名“乌龙”,行往相随。

一日,城外大醉,归家不及,卧草中。

太守邓瑕出猎,纵火爇草。犬以口衔纯衣不动。

有溪相去三、五十步,犬入水湿身来卧处,周回以身湿之。

火至湿处即灭,犬困乏致毙于侧,信纯获免。

醒见犬死毛湿,观火踪迹,因而痛哭。

闻于太守,命具棺衾葬之。今纪南有“义犬冢”。

(《虞初新志》)


孙吴时,襄阳纪信纯一犬名“乌龙”,行往相随。

一日,城外大醉,归家不及,卧草中。

太守邓瑕出猎,纵火爇草。犬以口衔纯衣不动。

有溪相去三、五十步,犬入水湿身来卧处,周回以身湿之。

火至湿处即灭,犬困乏致毙于侧,信纯获免。

醒见犬死毛湿,观火踪迹,因而痛哭。

闻于太守,命具棺衾葬之。今纪南有“义犬冢”。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》慧犬(丰子恺绘、弘一法师书)

太和中,杨生养狗,甚爱之。

一日,暗行堕于空井中。狗呻吟彻晓。

有人过,怪之,往视,见生在井。

生曰:“出我,当厚报君。”人曰:“以此狗相与,便当相出。”

生曰:“此狗曾活我于已死,不得相与,余即无惜。”

人曰:“若尔,便不相出。”狗因下头向井。

生知其意,乃语人以狗相与,人乃出之,系狗而去。

后五日,狗夜走归。

(《虞初新志》)


太和中,杨生养狗,甚爱之。

一日,暗行堕于空井中。狗呻吟彻晓。

有人过,怪之,往视,见生在井。

生曰:“出我,当厚报君。”人曰:“以此狗相与,便当相出。”

生曰:“此狗曾活我于已死,不得相与,余即无惜。”

人曰:“若尔,便不相出。”狗因下头向井。

生知其意,乃语人以狗相与,人乃出之,系狗而去。

后五日,狗夜走归。

(《虞初新志》)华网佛学

《护生画集》讶其不类(丰子恺绘、弘一法师书)

泰州盐场僧寺,楼窗外树上有鹳巢焉。

雌鹳伏卵其间,村民伺雌觅食,潜以鹅卵易之,鹳不知也。

久之,雏破卵出,则鹅也。雄鹳讶其不类,谓雌与他禽合,怒而噪之。

雌者亦鸣而已。既而雄者飞去,少顷,诸鹳群集视其雏,咸向雌而噪。

雌者无以自明,以喙钻墙隙死。吴嘉记野人作诗纪其事。

(《虞初新志》)


泰州盐场僧寺,楼窗外树上有鹳巢焉。

雌鹳伏卵其间,村民伺雌觅食,潜以鹅卵易之,鹳不知也。

久之,雏破卵出,则鹅也。雄鹳讶其不类,谓雌与他禽合,怒而噪之。

雌者亦鸣而已。既而雄者飞去,少顷,诸鹳群集视其雏,咸向雌而噪。

雌者无以自明,以喙钻墙隙死。吴嘉记野人作诗纪其事。

(《虞初新志》)


LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息