LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

传统

22562浏览    8668参与
缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组棍术。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组棍术。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组峨眉拳对练。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组峨眉拳对练。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

巴渝武术典藏(十八)少林春秋大刀。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师曹泽亮展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系......

巴渝武术典藏(十八)少林春秋大刀。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师曹泽亮展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

峨眉缠闭门功夫-巴渝缠丝拳第七路小连桩教学参考。缠闭之道,贵丹田而重内力。操之有术者,双臂常若缠绕一团若有若无之飞棉瓢絮。每与人搭手,略避其正锋,曰悬腕避顶点,接手半边空。续以臂间棉絮网缠其手乃至头躯,神为之诈,腰为之旋,臂为之圈,图其昏蒙迷茫间。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系......

峨眉缠闭门功夫-巴渝缠丝拳第七路小连桩教学参考。缠闭之道,贵丹田而重内力。操之有术者,双臂常若缠绕一团若有若无之飞棉瓢絮。每与人搭手,略避其正锋,曰悬腕避顶点,接手半边空。续以臂间棉絮网缠其手乃至头躯,神为之诈,腰为之旋,臂为之圈,图其昏蒙迷茫间。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛A组峨眉拳-刘邦寿。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛A组峨眉拳-刘邦寿。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

巴渝武术典藏(十八)少林锁龙剑。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师谭森林展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列......

巴渝武术典藏(十八)少林锁龙剑。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师谭森林展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组太极拳-李梦雅。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组太极拳-李梦雅。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

峨眉缠闭门定根功夫趟泥练步修炼参考。缠丝拳修炼法门:莫叹难,莫叹难,劝尔从里往外练,不在外边在内边;内里通,一身轻,玄妙天机自然生。缠门练步诀:起步不过寸,落地自无声。千斤应地潮,泛起随步撑。诀曰:柔过气,刚落点;松柔化,抖擞发。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳......

峨眉缠闭门定根功夫趟泥练步修炼参考。缠丝拳修炼法门:莫叹难,莫叹难,劝尔从里往外练,不在外边在内边;内里通,一身轻,玄妙天机自然生。缠门练步诀:起步不过寸,落地自无声。千斤应地潮,泛起随步撑。诀曰:柔过气,刚落点;松柔化,抖擞发。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

巴渝武术典藏(十八)少林拳子孙丹。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师唐光辉展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系......

巴渝武术典藏(十八)少林拳子孙丹。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师唐光辉展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组棍术。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组棍术。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛A组峨眉拳-陶启祥。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛A组峨眉拳-陶启祥。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

峨眉缠闭门功夫-巴渝缠丝拳三段拳法(阴架)教学参考。缠闭功夫法要:气沉于渊,巧运圈圈;力凝山根,劲走螺旋。故示以虚,以无生有;无所谓有,无所谓无。灵如猴、柔如带,游如穿花劲如潮;掌如磁、腕如丝,臂如金刚绕飞絮。“少年强则国强!”武术进入校园是必然之路。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影......

峨眉缠闭门功夫-巴渝缠丝拳三段拳法(阴架)教学参考。缠闭功夫法要:气沉于渊,巧运圈圈;力凝山根,劲走螺旋。故示以虚,以无生有;无所谓有,无所谓无。灵如猴、柔如带,游如穿花劲如潮;掌如磁、腕如丝,臂如金刚绕飞絮。“少年强则国强!”武术进入校园是必然之路。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

巴渝武术典藏(十八)少林长拳。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师杨祥学展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武......

巴渝武术典藏(十八)少林长拳。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师杨祥学展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

峨眉缠闭门功夫-巴渝缠丝拳第六路平桩教学参考。入门之要,首重地盘,精神集中,气沉丹田。步下基础,虚实两投,活泼稳健,随波逐流。攻敌宜紧,自守宜重,以逸待劳,以静待动。技击之长,在于斗智,知己知彼,借力乘势。擒拿制扣,随握随释,松则自逸,紧则自制。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列......

峨眉缠闭门功夫-巴渝缠丝拳第六路平桩教学参考。入门之要,首重地盘,精神集中,气沉丹田。步下基础,虚实两投,活泼稳健,随波逐流。攻敌宜紧,自守宜重,以逸待劳,以静待动。技击之长,在于斗智,知己知彼,借力乘势。擒拿制扣,随握随释,松则自逸,紧则自制。
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组太极大枪。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组太极大枪。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

巴渝武术典藏(十八)少林拳三角身。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师何向东展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系......

巴渝武术典藏(十八)少林拳三角身。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师何向东展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组峨眉棍术-荣昌贺兵。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武......

2003年重庆市“深港杯”传统武术精英赛C组峨眉棍术-荣昌贺兵。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,春秋战国时期隐居西南地区的亡国战神猿公道长司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平巫峰道人来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术民间传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

缠丝拳会馆

巴渝武术典藏(十八)九龙追魂锤。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师唐忠平展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列......

巴渝武术典藏(十八)九龙追魂锤。1985年四川省文体委、武术协会系统挖掘整理活动中,重庆知名拳师唐忠平展示。珍贵历史档案,老视频不符新模式,音画质量也差点,求平台管理谅解。谢谢!
古代巴人勇猛善战,《中华武术史》记载,司徒玄空创编的峨眉通臂拳传播甚广。战国时期角力搏击就在川东一带盛行。秦汉时期巴人舞蹈进入宫廷,这是武术套路的雏形。古代巴人还创造出了修炼内功的“导引行气术”。
唐宋之季,通臂拳受潼南火龙真人陈抟峨眉传“福寿”法、濂溪先生周敦颐合州研易画太极、伊川先生程颐涪陵点易论卦等影响,逐渐分流为以修炼胳膊腿脚筋骨为主的通臂拳系列和以修炼丹田经络内功为主的通背拳系列。后来,通臂拳技击思想被少林系列武术吸纳,极大地丰富了少林武学;通背拳武学理念因《峨眉道人拳歌》的广泛宣传,逐渐衍生并充实了近现代各内家武术流派。
特别是梁平来子瞿唐万州集注易经,并绘制后世品三公陈鑫等广为使用的太极阴阳八卦图后,通背缠拳逐渐成为太极八卦武学之母拳。川渝本土则留下火龙拳、缠丝拳、点易拳、八卦拳、水洪门、自然门等武术传承至今。其中缠丝拳是重庆市首个武术类非物质文化遗产保护项目。

太虚折花

岁月

岁月 
流年自去,曾經不再,路途孤寂唯前行。 
故人已散,天涯咫尺,咫尺天涯難相語。 
前路孤行,不知歲月,赤子天涯成家業。 
話憶曾經,誰人撒手求灑脫。 
回記流年,誰人冷眼看紛爭。 
嘆息今時,誰人漠然不相語。 
白首佳人,君可相許,又何蹉跎難為意。 
心動情意,何時相語,佳人佳期何時帰。 
問語君心,可曾悔悟,流年誰將早流去。

2013年-北国燕津

[图片]

岁月 
流年自去,曾經不再,路途孤寂唯前行。 
故人已散,天涯咫尺,咫尺天涯難相語。 
前路孤行,不知歲月,赤子天涯成家業。 
話憶曾經,誰人撒手求灑脫。 
回記流年,誰人冷眼看紛爭。 
嘆息今時,誰人漠然不相語。 
白首佳人,君可相許,又何蹉跎難為意。 
心動情意,何時相語,佳人佳期何時帰。 
問語君心,可曾悔悟,流年誰將早流去。

2013年-北国燕津太虚折花

伊人意

伊人意 
午刻同玩,投掷飞舞,不知勞累努力玩。 
青絲匆匆,無睬容顔,玩鬧說笑自有情。 
無意相望,得見伊人,凝望伊人駐足顔。 
玩起玩落,眼眸深處伊人影。 
凝望遠去,久玩伊人卻難歸。 
事畢遠影,伊人前行深眸送。 
玩自歸去,傷歌流淌,未知伊人可相許。
伊人倩影,心底難去,揮去不去未相見。 
若然相遇,傾世溫柔,可撫青絲偕白首。

2013年-北国燕津

[图片]

伊人意 
午刻同玩,投掷飞舞,不知勞累努力玩。 
青絲匆匆,無睬容顔,玩鬧說笑自有情。 
無意相望,得見伊人,凝望伊人駐足顔。 
玩起玩落,眼眸深處伊人影。 
凝望遠去,久玩伊人卻難歸。 
事畢遠影,伊人前行深眸送。 
玩自歸去,傷歌流淌,未知伊人可相許。
伊人倩影,心底難去,揮去不去未相見。 
若然相遇,傾世溫柔,可撫青絲偕白首。

2013年-北国燕津LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息