LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

南宁

21.2万浏览    91032参与
音悦泡泡

Càbudò ngódá go xízen, dǒugo leiben wúye zǎ ládeihǒ gágo xiā-dóulén go hódón, zǐgo ya guwu cá-hode-lǎlen.

Bengwú biá...

Càbudò ngódá go xízen, dǒugo leiben wúye zǎ ládeihǒ gágo xiā-dóulén go hódón, zǐgo ya guwu cá-hode-lǎlen.

Bengwú biá xiangha yó xiā-lâ-léiyón go, dá wo yiha, yajǐu vmcúibín gàngla bǐegó cúibín sēn'gie yîfú-zǐ. Dágie héngpi go xiha, xiā-mábêi go sìfǔ zídjó go báng wo xiā gie "Lén-Djú-Liāng-Vǎng" sígó-zǐ.. Ya xobudei xibuxi yínwú jǐuxǐ póudóu-ha go, kéng-qiwu djdoe gái-husóu, gála sèndá buyōudâ xiāng "gantán" dá, "Sìfǐ lajiáng xódei wo zéi kîxo lei-liangyǎng la?!" 

Bēngwú dangsí xiang bá zǐgo jidón go xincín dán gòdiàng hénpi fâdá amu-"qun"(Weixin-qun) leida go, dánsí xiāngxiāng háixi bogie; Laha, you xiangdá yóbuyó fâdá zǐgo go (Wexin-)"pényôuquan", bugo xiāngxiāng háixi bu-póhuái "péngyōuquan" guángden go nganjīn ba (Leiji'Nén jibensang jîuxǐ mei'Nén yi'Nén ya jǐ fâ yîcí, leiyón jibensǎng jîuxǐ zǐgo zǎ duǎ'Nén-còuyî kéi buángsòn..); Zíyv, fâ-bufâ-dâ múcín hái menqiang séngzí-xǐ záng liáo-la go gòben louho(Yv.J.) tonzi, yókéng lianggólén liáo-bu-liáoten, To měng-bu-měngqi lo ba~!

互品十三妹
南宁兴宁三塘那井村:有故事 有产业 你心中的新农村是这样的吗
南宁兴宁三塘那井村:有故事 有产业 你心中的新农村是这样的吗
摄影师拉风
尴尬而不失礼貌的微笑

尴尬而不失礼貌的微笑

尴尬而不失礼貌的微笑

历史探查员
广西南宁出生“奇婴”,专家直言:世界罕见!
广西南宁出生“奇婴”,专家直言:世界罕见!
历史探查员
广西南宁出生“奇婴”,专家直言:世界罕见!
广西南宁出生“奇婴”,专家直言:世界罕见!
历史探查员
广西南宁出生“奇婴”,专家直言:世界罕见!
广西南宁出生“奇婴”,专家直言:世界罕见!
liy_1055
我要弹吉他🎸

我要弹吉他🎸

我要弹吉他🎸

互品十三妹
南宁市兴宁三塘那安村:每一户都有一栋小别墅 向往的农村生活
南宁市兴宁三塘那安村:每一户都有一栋小别墅 向往的农村生活

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息