LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

孙过庭书谱

164浏览    32参与
琳~

“体老壮之异时,百龄俄顷。(嗟乎,盖有学而)嗟乎,不入其门,讵窥其奥者也。”


临摹孙过庭《书谱》

“体老壮之异时,百龄俄顷。(嗟乎,盖有学而)嗟乎,不入其门,讵窥其奥者也。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“故可达其情性,形其哀乐,验燥湿之殊节,千古依然;”


临摹孙过庭《书谱》

“故可达其情性,形其哀乐,验燥湿之殊节,千古依然;”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“然后凛之以风神,温之以妍润,鼓之以枯劲,和之以闲雅。”


临摹孙过庭《书谱》

“然后凛之以风神,温之以妍润,鼓之以枯劲,和之以闲雅。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“好异尚奇之⼠,玩体势之多⽅;穷微测妙之夫,得推移之奥赜。”


临摹孙过庭《书谱》

“好异尚奇之⼠,玩体势之多⽅;穷微测妙之夫,得推移之奥赜。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“乐志垂纶,尚体⾏藏之趣。讵若功宣礼乐,妙拟神仙,犹挻埴之罔穷,与⼯炉⽽并运。”


临摹孙过庭《书谱》

“乐志垂纶,尚体⾏藏之趣。讵若功宣礼乐,妙拟神仙,犹挻埴之罔穷,与⼯炉⽽并运。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“况复溺思毫厘,沦精翰墨者也!夫潜神对奕,犹标坐隐之名;”


临摹孙过庭《书谱》

“况复溺思毫厘,沦精翰墨者也!夫潜神对奕,犹标坐隐之名;”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“然君子立身,务修其本。杨雄谓:“诗赋小道,壮夫不为。”


临摹孙过庭《书谱》

“然君子立身,务修其本。杨雄谓:“诗赋小道,壮夫不为。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“心昏拟效之方,手迷轻重之挥运之理,求其妍妙,不亦谬哉!”


临摹孙过庭《书谱》

“心昏拟效之方,手迷轻重之挥运之理,求其妍妙,不亦谬哉!”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“引班超以为辞,援项籍而自满;任笔为体,聚墨成形;”


临摹孙过庭《书谱》

“引班超以为辞,援项籍而自满;任笔为体,聚墨成形;”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“况云积其点画,乃成其字;曾不傍窥尺犊,俯习寸阴”


临摹孙过庭《书谱》

“况云积其点画,乃成其字;曾不傍窥尺犊,俯习寸阴”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。”


临摹孙过庭《书谱》

“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“信可谓智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。”


临摹孙过庭《书谱》

“信可谓智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“同自然之妙有,非力运之能成”


临摹孙过庭《书谱》

“同自然之妙有,非力运之能成”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“闻夫家有南威之容,乃可论于淑媛;有龙泉之利,然后议于断割。”


临摹孙过庭《书谱》

“闻夫家有南威之容,乃可论于淑媛;有龙泉之利,然后议于断割。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“何必刻鹤图龙,竟惭真体;得鱼获兔,犹恡筌蹄。”


临摹孙过庭《书谱》

“何必刻鹤图龙,竟惭真体;得鱼获兔,犹恡筌蹄。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“至若老姥遇题扇,初怨而后请;门生获书几,父削而子懊;知与不知也。”


临摹孙过庭《书谱》

“至若老姥遇题扇,初怨而后请;门生获书几,父削而子懊;知与不知也。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“逸足伏枥,凡识知其绝群,则伯喈不足称,伯乐未可尚也。”


临摹孙过庭《书谱》

“逸足伏枥,凡识知其绝群,则伯喈不足称,伯乐未可尚也。”


临摹孙过庭《书谱》

琳~

“向使奇音在爨,庸听惊其妙响”


临摹孙过庭《书谱》

“向使奇音在爨,庸听惊其妙响”


临摹孙过庭《书谱》

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息