LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

小楷

35217浏览    8774参与
今夕社

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷九·八六》静态版。

王阮亭尚书未遇时,受知于先达某;故诗集卷首,即录其所赠五古一篇,用“萧豪”韵。穆堂未遇时,受知于阮亭;故哭阮亭五古一篇,功;用“萧豪”韵。姜西溟《哭徐健庵司寇》诗,用张文昌《哭昌黎》韵,想见古人声应气求,后先推挽之盛。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制无格帘纹毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷九·八六》静态版。

王阮亭尚书未遇时,受知于先达某;故诗集卷首,即录其所赠五古一篇,用“萧豪”韵。穆堂未遇时,受知于阮亭;故哭阮亭五古一篇,功;用“萧豪”韵。姜西溟《哭徐健庵司寇》诗,用张文昌《哭昌黎》韵,想见古人声应气求,后先推挽之盛。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制无格帘纹毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社

今夕社小楷,宋·刘子寰《满江红·云壑飞泉》下阙,静态版。

寒照胆,消炎燠。清彻骨,无尘俗。笑幽人忻玩,滞留空谷。静坐时看松鼠饮,醉眠不碍山禽浴。唤仙人、伴我酌琼瑶,餐秋菊。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制无格黄色毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,宋·刘子寰《满江红·云壑飞泉》下阙,静态版。

寒照胆,消炎燠。清彻骨,无尘俗。笑幽人忻玩,滞留空谷。静坐时看松鼠饮,醉眠不碍山禽浴。唤仙人、伴我酌琼瑶,餐秋菊。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制无格黄色毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社

今夕社小楷,宋·刘子寰《满江红·云壑飞泉》上阕,静态版。

云壑飞泉,蒲根下、悬流陆续。堪爱处、石池湛湛,一方寒玉。暑际直当磐石坐,渴来自引悬瓢掬。听泠泠、清响泻琮琤,胜丝竹。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制2cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,宋·刘子寰《满江红·云壑飞泉》上阕,静态版。

云壑飞泉,蒲根下、悬流陆续。堪爱处、石池湛湛,一方寒玉。暑际直当磐石坐,渴来自引悬瓢掬。听泠泠、清响泻琮琤,胜丝竹。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制2cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

添添甜恬
  明月清秋又一程🍃   ...

  明月清秋又一程🍃

  

  

  

  

  美丽底图来自@拾遗不是失忆 老师

  明月清秋又一程🍃

  

  

  

  

  美丽底图来自@拾遗不是失忆 老师

今夕社

今夕社小楷,清·周贻繁《清平乐·偶成》静态版。

梅风竹雨。首夏清无暑。小小齐纨凉不举。一曲鸣弦自谱。

春如水上浮萍。子规犹自叮咛。剩得几分闲意,小窗蕉叶摇青。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制2cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,清·周贻繁《清平乐·偶成》静态版。

梅风竹雨。首夏清无暑。小小齐纨凉不举。一曲鸣弦自谱。

春如水上浮萍。子规犹自叮咛。剩得几分闲意,小窗蕉叶摇青。

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制2cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷九·四三》静态版。

杭州张有虔先生,年九十三,皇上钦赐举人。余自幼蒙提携,故求其诗,不得。得其子名济川号南皋生者《微雨》云:“无声着林木,有色引莓苔。”《欲雪》云:“风号平野急,云重暮山连。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制1.5cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷九·四三》静态版。

杭州张有虔先生,年九十三,皇上钦赐举人。余自幼蒙提携,故求其诗,不得。得其子名济川号南皋生者《微雨》云:“无声着林木,有色引莓苔。”《欲雪》云:“风号平野急,云重暮山连。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制1.5cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷八·九六》静态版

赣州总兵王公,字午堂,名集,工诗、善书。与余相慕二十年,终不得一晤。弟香亭过赣,公寄我鹅研一方,集古句一联云:“中天悬明月,绝代有佳人。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制2cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷八·九六》静态版

赣州总兵王公,字午堂,名集,工诗、善书。与余相慕二十年,终不得一晤。弟香亭过赣,公寄我鹅研一方,集古句一联云:“中天悬明月,绝代有佳人。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制2cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷八·六二》静态版

吾乡多才女。河督吴公树屏,有女名苕华;《留别淮阴官署》云:“三载依依玉镜前,旧梳妆处最相怜。不知今后红窗里,又是何人点翠钿?”《古镜》云:“阅世兴亡疑有眼,辨人好丑总无声。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制1.5cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷八·六二》静态版

吾乡多才女。河督吴公树屏,有女名苕华;《留别淮阴官署》云:“三载依依玉镜前,旧梳妆处最相怜。不知今后红窗里,又是何人点翠钿?”《古镜》云:“阅世兴亡疑有眼,辨人好丑总无声。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制1.5cm方格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

—东渝—
  可惜这小楷狂不起来哈哈哈,...

  可惜这小楷狂不起来哈哈哈,歌也是好几年前的了,写的十二项传统艺术。对于一个传统纯艺狗来说属于是怎么听怎么喜欢。

  恭喜1cm以下成为我的小楷本命大小,但写起来是真又酸又爽。。

  趁着投展,夹带私货,快乐🌝

  

  可惜这小楷狂不起来哈哈哈,歌也是好几年前的了,写的十二项传统艺术。对于一个传统纯艺狗来说属于是怎么听怎么喜欢。

  恭喜1cm以下成为我的小楷本命大小,但写起来是真又酸又爽。。

  趁着投展,夹带私货,快乐🌝

  

今夕社

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷八·二七》静态版。

查他山先生诗,以白描擅长;将诗比画,其宋之李伯时乎?近继之者,钱玙沙方伯、光禄卿申笏山。笏山卒后,毕秋帆尚书梓其全集。五言云:“雨声凉入砚,花气润侵帘。”《看桂》云:“香于半路先迎客,花已全开正及时。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制黄色无格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

今夕社小楷,清·袁枚《随园诗话·卷八·二七》静态版。

查他山先生诗,以白描擅长;将诗比画,其宋之李伯时乎?近继之者,钱玙沙方伯、光禄卿申笏山。笏山卒后,毕秋帆尚书梓其全集。五言云:“雨声凉入砚,花气润侵帘。”《看桂》云:“香于半路先迎客,花已全开正及时。”

笔:墨社今夕特制软玉 | 纸:墨社今夕特制黄色无格毛边纸 | 墨:墨社今夕特制轻胶中浓墨液

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息