LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

建文改制

20浏览    1参与
疯狂的兔子

各史书典籍中关于建文二年二月甲子改都察院为御史府诏书

整理了一下各史书典籍中关于建文二年二月甲子改都察院为御史府的诏书,可以参考......


主德篇:

诏曰:“顷以诉状繁多,易御史台为都察院,与刑部分治庶狱,以行宽政。赖宗庙神灵,邢狱颇简,其更都察院如汉制为御史府,专以纠贪残、举循良、匡政事、宣教化为职。置察院一,设御史二十八员,务为忠厚,以底治平。”

立斋闲录:

有诏:“若曰顷以诉状繁,易御史台号都察院,与刑部分治庶狱。今赖宗庙神灵,断狱颇简,其更都察院仍汉制为御史府。专以纠贪残,举循良,匡政事,宣教化为职。省御史员定为二十八人,务为忠厚,以底治平。”

逊志斋集:

有诏:“若曰顷以诉状繁,易御史台号都察院,与刑部分治庶狱。今...

整理了一下各史书典籍中关于建文二年二月甲子改都察院为御史府的诏书,可以参考......主德篇:

诏曰:“顷以诉状繁多,易御史台为都察院,与刑部分治庶狱,以行宽政。赖宗庙神灵,邢狱颇简,其更都察院如汉制为御史府,专以纠贪残、举循良、匡政事、宣教化为职。置察院一,设御史二十八员,务为忠厚,以底治平。”

立斋闲录:

有诏:“若曰顷以诉状繁,易御史台号都察院,与刑部分治庶狱。今赖宗庙神灵,断狱颇简,其更都察院仍汉制为御史府。专以纠贪残,举循良,匡政事,宣教化为职。省御史员定为二十八人,务为忠厚,以底治平。”

逊志斋集:

有诏:“若曰顷以诉状繁,易御史台号都察院,与刑部分治庶狱。今赖宗庙神灵,断狱颇简,其更都察院仍汉制为御史府。专以纠贪残,举循良,匡政事,宣教化为职。省御史员定为二十八人,务为忠厚,以底治平。”

姜氏秘史:

诏曰:“顷以断狱繁,易御史台号都察院,与刑部分治庶狱。今赖宗庙神灵,断狱颇简,其都察院承汉制为御史府,员定为二十八人。务为忠厚,以底治平。”

建文朝野汇编:

诏曰:“顷以断狱繁,易御史台号都察院,与刑部分治庶狱。今赖宗庙神灵,断狱颇简,其都察院承汉制为御史府,专以纠贪残、举循良、匡政事、宣教化为职。省御史员定为二十八人,务为忠厚,以底治平。”

建文书法拟:

诏曰:“顷以治狱烦,与易御史台号为都察院,与刑部分治。今赖宗庙神灵,邢狱颇简,其更都察院仍汉制为御史府,专纠贪残、举循良、匡政事、宣教化为职。务为忠厚,以底治平。”

建文年谱:

诏曰:“顷以治狱烦,与易御史台号为都察院,与刑部分理庶狱。今赖宗庙神灵,断狱颇简,其仍汉制为御史府,专纠贪残、举循良、匡政事、宣教化。务为忠厚,以底治平。”

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息