LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

朱见深

12004浏览    389参与
商弘载的笏板

  宣德带孙子斗蛐蛐~

  

  p2朱见深斗蛐蛐画像

  宣德带孙子斗蛐蛐~

  

  p2朱见深斗蛐蛐画像

于山之南

『酒酽春浓』 (四帝全员)大逃杀:结局

    原作者 @黎白. (因号子发不出来代发一下)


  观前预警:


  文笔很差,菜鸡一个。


  本文为大明现代pa分支路线。


  本文设定中,人物将会由“x号玩家”代替本名(以免出现一家子打架既视感),号码为“C-带明皇帝的序号-08”,宣宗的号码为“C-005-08”,英宗的号码为“C-006-08”,代宗小钰的号码为“C-007-08”,宪宗号码为“C-008-08”,简称“005”“006”“007”“008”。每个人有自己的前世记忆,但无法认出其他人。并且不到最紧要关头每个人不会说出自己的真实身份。


  文中每个人的状态都是不一样的...

    原作者 @黎白. (因号子发不出来代发一下)


  观前预警:


  文笔很差,菜鸡一个。


  本文为大明现代pa分支路线。


  本文设定中,人物将会由“x号玩家”代替本名(以免出现一家子打架既视感),号码为“C-带明皇帝的序号-08”,宣宗的号码为“C-005-08”,英宗的号码为“C-006-08”,代宗小钰的号码为“C-007-08”,宪宗号码为“C-008-08”,简称“005”“006”“007”“008”。每个人有自己的前世记忆,但无法认出其他人。并且不到最紧要关头每个人不会说出自己的真实身份。


  文中每个人的状态都是不一样的,有的黑化了,有的没有黑化(看个人意志力)。所以可能会出现“类似ooc”的情况。游戏开始时每个人有三颗子弹,但本文开始时(为了主题)大部分人已经game over,所以有的人可能已经只有一颗子弹,有的人可能缴获了第二把手枪。


  ———正文分界线———


  已经第五天了。


  物资已经快要用完了,偌大的房子里,冷冰冰的数字显示屏上,“剩余人数”从最初的016变成了004。


  四个人都知道,最后的时刻将要来临了。他们走向游戏开始的那个大厅,005和007准备着按照原本的约定,想办法让最多的人离开。


  005和007互相搀扶着。


  “005……我们真的能活下来吗?规则里说过了,只能活下一个人的……咳咳。”007咳嗽了两声有些担忧地说道。


  “放心……007。会有希望的。出口一定就在哪个地方,向我们敞开着!别垮下去啊……”


  而在另一个方向的两人,神情和前面的两人就不太一样了。


  “你还有几颗子弹?”008听到了些声响,不由得警觉起来,对着一旁的006说道。


  “三颗。我……不,我们赢定了。”006强忍住内心的狂喜,盘算着手刃剩下三人的场景。转过头来,还是佯装关心:“真累啊。008,你累了吧,来,这还有当时015翻物资翻出来的半瓶矿泉水。这破地真麻烦,wifi也连不上。等到咱们出去的时候,定要好好吹嘘一番咱们的经历。”


  008眼中闪过一种让人看不透的眼神,接过006的矿泉水,一口气喝掉了一大半。“我这里还有一颗子弹。说到015……他也是可惜,如果他不是非要替那个016挡刀,现在估计还能给咱们造个工具什么的。”


  006理了理衣服上沾染的血迹。两人一同向前走去,手里拿着一个快没电了的手电筒。


  “你怎么对付剩下的人?”006试探性地问道。所有人都不清楚究竟剩下了几个人,006和008也不例外。


  008没有回答,只是拿着手电筒,手中拿着014那里抢来的地图,走向游戏开始时大家集合的地方。


  两队总算是碰面在了一起。看向大屏幕上的剩余人数——4人,他们都明白,这意味着最后的时刻了。


  场上陷入宁静,最终还是005最先开口了。


  “我想我们之间应该可以商量…规则中并没有说没有出口。我们或许本就不用互相残杀,我们一起……”突然,005应声倒地,后脑喷发出鲜红色的液体


  “太麻烦了。”006的手枪仍然抵在005的头上。转过头来,便想要趁机再解决掉008。


  他按下扳机——“等等,这,这是怎么回事?”006取下弹匣,看着空空如也的弹匣脸色泛白。


  “你没注意到吗,这才是你的枪。”008戏弄地笑了笑。“我还有两颗子弹。”


  “你……你还是我的好队友吗……”


  “我若不这么做,你也会替我这样的。是的,我骗了你。”


  电子屏幕上的数字已经变成了二。


  007有些害怕了。他的手里还有一颗子弹,但却不敢使用。008倒显得慷慨大方一回,与他相隔了几米,同时又举起手中的手枪。


  “我喊一二,喊到三,就一起开枪。”007说道。


  两人站好了位置。1……2……3……


  在那一刻,008被007打中了。可是,007却又发出一颗子弹……


  屏幕上的人数变成了零。播放规则的广播发出了滋滋的电流声,世界又似乎回到了平静。

商弘载的笏板

  p1遭人嫌的英宗

  p2惨遭辞退的商辂

  p3宣德快乐一家

  p4深辂(直)修罗场

  p5深直(辂)修罗场

  p6奇奇怪怪的大众关系

  p7深贞亲密聊天记录

  p1遭人嫌的英宗

  p2惨遭辞退的商辂

  p3宣德快乐一家

  p4深辂(直)修罗场

  p5深直(辂)修罗场

  p6奇奇怪怪的大众关系

  p7深贞亲密聊天记录

商弘载的笏板

『酒酽春浓』相濡以沫 朱见深x商辂

  

正是春月,后苑鲜花逐渐盛开,本是大好气象。


皇帝朱见深在独自茕茕的深宫中,找到可依托之人,即使这事引起群臣骚动。作为内阁首辅,商辂对这件事情是极力反对的,但因去年先闹出了李子龙案,皇帝祭祀时又有黑眚作祟,京师戒备处在紧绷当中,如此重用刑典的朱见深是商辂从未看过的模样,他以自己身体为由,上了辞职的奏疏,皆被朱见深驳回,商辂虽然稍有心安,但仍看不懂皇帝是何意思。好在西厂尚未做出太大动静,他祈祷着最好不要闹出太大的事,自朱见深即位以来,清扫前朝阴霾,国家呈蒸蒸日上之景,今远臣子而亲宦臣,将来史书注定给天子添上几滴黑墨。


养心殿内侍人拿着宋朝古画,朱见深一幅幅赏析,周围画师跟着应和...

  

正是春月,后苑鲜花逐渐盛开,本是大好气象。


皇帝朱见深在独自茕茕的深宫中,找到可依托之人,即使这事引起群臣骚动。作为内阁首辅,商辂对这件事情是极力反对的,但因去年先闹出了李子龙案,皇帝祭祀时又有黑眚作祟,京师戒备处在紧绷当中,如此重用刑典的朱见深是商辂从未看过的模样,他以自己身体为由,上了辞职的奏疏,皆被朱见深驳回,商辂虽然稍有心安,但仍看不懂皇帝是何意思。好在西厂尚未做出太大动静,他祈祷着最好不要闹出太大的事,自朱见深即位以来,清扫前朝阴霾,国家呈蒸蒸日上之景,今远臣子而亲宦臣,将来史书注定给天子添上几滴黑墨。


养心殿内侍人拿着宋朝古画,朱见深一幅幅赏析,周围画师跟着应和。忽然兴致起,侍人展开宣纸,朱见深提笔勾勒着线条,有时顿笔,有时又显笔法潇洒。朱见深最近极为喜欢黄庭坚的诗,尤其这句“骑牛远远过前村,短笛横吹隔陇闻”,他记着许久,山间烟火是他想去看的景色,可这一生都被紫禁城困住,只能在古画中寻问山河,


画成后等墨干时,朱见深望向天边。有时他也想做天上的云,去浙江承宣布政使司,赏赏西湖美景,瞧瞧商弘载的家乡。


前几日见到商辂辞职奏疏时,他犹豫了一下,换作往年他会毫不犹豫的挽挽留。他想起成化二年十二月时,下旨急召商辂回京。彼时内忧外患,群臣尚在土木堡以及宫变的阴影当中,他绘制下《一团和气图》以示要君臣和睦。成化三年的春日,朱见深终于等到商辂至京,立刻请先生入宫,那时见商弘载戴方巾,身着青布圆领袍,倒像是山中隐士。朱见深轻笑着,那古画里的仙人到底让他寻着了。


朱见深欲复其官职,商辂几番推脱。那年惊变,商辂奉孝恭皇后之意,又有陈循的举荐顺利入阁,参预机要事务,若非夺门之变后英宗受石亨所误,商辂也不会有这几年清闲时日。朱见深执意如令商辂回阁,眼下太多的事要托付于商辂手中。


这几年的相处时光,商辂作了几首诗给皇帝,无非是应制奉合之作,相比之下朱见深更喜欢商辂的山水诗。


“拂袖长歌入富春,沧江深处独垂纶。短蓑不换轩裳贵,千载高风有几人。”这是商辂给《桐江独钓图》的题跋,朱见深此时念叨着,“千载高风有几人……”不知商弘载隐居于田间是何等高士之态。


这天日头渐向西时,朱见深才将这幅图绘制好,盖上皇帝专属广运之宝,忽心思一动,让怀恩将这幅画送去文华殿,请三元及第商弘载赐墨。


商辂展开画卷便知其意,略思索片刻写下“暝色遥光日欲成,稳骑牛背下山岭。杏花零落无人看,短笛横吹过远林。臣商辂叩书。”若换成如同书品,商辂落笔行草,尽显洒脱之态,只因朱见深喜欢楷书,一笔一划落的极为细心。


将笔放好,商辂又品了品御作。


成化八年间,他身患重病卧榻不起,这几年于朝兢兢业业,难得向皇帝请假一回,皇帝立刻遣御医来慰问,酒水瓜果没少赏赐,他深知受皇恩,不敢有丝毫懈怠,事事谨慎。未曾想祭天时生出动乱,让皇帝不在信于大臣,另开卫所,此一遭不知是福是祸。商辂想至此处,不免在心中叹声气。


回过神来将御笔理好,送到怀恩手中。


朱见深看着商辂的提拔,叹息到:“三元及第的笔作,若没送给新科状元,岂不可惜?”随后又把画作合上,放到怀恩手中。朱见深喜欢这样的人,他为国尽心尽力,为君王分忧,对下属从来没有私情,又饱读诗书,风神雅秀。朱见深也很讨厌这样的人,他全然按规章办事,遵循孔孟礼法。立西厂之初,商辂洋洋洒洒写了几千字奏疏来,朱见深放置一旁不予理会。商辂想让他有明君之名,朱见深是清楚的,若真有一日再起冲突,他亦不知如何抉择。朱见深忽想起皇贵妃也很爱慕商辂的才学,送了许多礼到商宅去,没成想商弘载以非圣旨之名拒绝。这世间敢驳了皇贵妃面子的人,唯商弘载耳。


商辂正品着云南上贡来的普洱,没成想怀恩复命后又将御笔带回来。


“怀内相此为何意?”商辂问道,听怀恩讲明圣意,又说道:“如此极好。”


商辂细思着,成化乙未进士及第乃是谢迁,正在翰林院修撰。谢于乔才华横溢,将来必能成就一番事业,后生可畏矣。

勿念炆归
公式:朱+辈分+五行偏旁+自己...

公式:朱+辈分+五行偏旁+自己的半个字

公式:朱+辈分+五行偏旁+自己的半个字

朱由检家的周长秋

  朱见深/万贵妃

“我独自站在茂陵的山脚下,注视着他跟她们的合葬墓,曾经,那是我梦寐以求的”

“别人的白马王子都是高富帅,我呢?一个两岁孩子,相依为命,相伴一生”

“他们是怎么说我的?毒妇?妖孽?呵,真真假假假假真真,何必计较那么多?”

……

“哎!你们听说过吗?明朝皇帝朱见深,那就是个十足的昏君!”

“那个爱奶妈的变态?”

“那个口吃?”

“放肆!”

万贞儿大喝一声,她可以容许世人说她坏话,却听不得世人说见深半点不好,抬手就要打人

“手这么冷,吃饭了吗?”

万贞儿抬眼望去,却是她的少年郎

“阿深”

“贞儿,何必计较那么多,有你,就够了!”

春风十里不如你,万千星......

  朱见深/万贵妃

“我独自站在茂陵的山脚下,注视着他跟她们的合葬墓,曾经,那是我梦寐以求的”

“别人的白马王子都是高富帅,我呢?一个两岁孩子,相依为命,相伴一生”

“他们是怎么说我的?毒妇?妖孽?呵,真真假假假假真真,何必计较那么多?”

……

“哎!你们听说过吗?明朝皇帝朱见深,那就是个十足的昏君!”

“那个爱奶妈的变态?”

“那个口吃?”

“放肆!”

万贞儿大喝一声,她可以容许世人说她坏话,却听不得世人说见深半点不好,抬手就要打人

“手这么冷,吃饭了吗?”

万贞儿抬眼望去,却是她的少年郎

“阿深”

“贞儿,何必计较那么多,有你,就够了!”

春风十里不如你,万千星河不如你。

林柚佳

分工离去而留下的烂摊子+认亲

     明朝聊天群


朱祁钰:有人吗?我现在好无聊!

朱见深:有,但不多

朱祁钰:就咱俩吗?

朱见深:对呀

朱祁钰:最近我都要忙死了

朱见深:忙啥?

朱祁钰:我哥御驾亲征瓦剌人俘虏了,走之前还让我监国。结果自己却失败了

朱见深:啊!

朱见深:后来他好不容易回来,结果却……

朱祁钰:……嗯


朱祁钰:夺皇位,然后我就病死

朱见深:而且他还抢的是我的皇位!


朱元璋+朱允炆+朱棣+朱高炽+朱瞻基+朱祁镇+朱佑樘+朱厚照+朱厚熜+朱载坖+朱翊钧+朱常洛+朱由检/检/崧/榔+朱聿键:


朱常瀛+朱常浩+朱标......

     明朝聊天群


朱祁钰:有人吗?我现在好无聊!

朱见深:有,但不多

朱祁钰:就咱俩吗?

朱见深:对呀

朱祁钰:最近我都要忙死了

朱见深:忙啥?

朱祁钰:我哥御驾亲征瓦剌人俘虏了,走之前还让我监国。结果自己却失败了

朱见深:啊!

朱见深:后来他好不容易回来,结果却……

朱祁钰:……嗯


朱祁钰:夺皇位,然后我就病死

朱见深:而且他还抢的是我的皇位!


朱元璋+朱允炆+朱棣+朱高炽+朱瞻基+朱祁镇+朱佑樘+朱厚照+朱厚熜+朱载坖+朱翊钧+朱常洛+朱由检/检/崧/榔+朱聿键:


朱常瀛+朱常浩+朱标+朱佑杬:朱祁钰+朱见深:……

朱瞻基:你俩说啥?镇儿御驾亲征被俘虏?走之前还给你俩留下了许多烂摊子?朱允炆:说白了就是朱祁钰和朱见深是在给朱祁镇擦屁股的!

朱祁镇:我……我那是为了考验你们的能力行不行

朱见深:呵呵,我咋那么不信呢?

朱祁钰:+1


朱见深:不过也好,我弄了个成化犁庭😏


诚孝张皇后:如果当初是让老五继位的话,就不会有成化犁庭了


朱见深:太爷爷这是生了多少位爷爷啊……

朱祁镇:10个……

朱高炽:正常,你看看太祖爷的26个……


三人:……

朱元璋:……?
“朱瞻基”邀请“朱瞻墡”加入群聊朱瞻墡:嗯?大哥?侄儿?爸妈?

朱瞻基:来,先认个祖


朱瞻墡:嗯?

朱瞻基:@朱元璋


朱元璋:怎么了

朱瞻墡:太祖爷好

朱元璋:嗯,好


嘉兴公主:谁进来了?哦,原来是五哥

朱瞻墡:妹妹你啥时候进来的?

嘉兴公主:我早就进来了

只不过当时你不在线

朱瞻墡:哦!嘉兴公主

明仁宗唯一嫡长女,诚孝张皇后唯一的女儿。朱瞻基、朱瞻墉、朱瞻墡唯一同母妹历史其实挺有趣

作为皇帝,平庸无罪

[图片]
(朱见深行乐图)

作为明王朝的第八位皇帝,明宪宗朱见深给人最深的印象,不外乎两字——平庸。

前有其父明英宗朱祁镇带着二十万大军浩浩荡荡去瓦剌留学,后有其子明孝宗朱佑樘勤勤恳恳缔造弘治中兴,夹在中间的朱见深,似乎都没什么好讲的。

普通人的平庸,往往是个人造成的,而在封建帝制时代,如果一个皇帝被打上平庸的标签,那么很有可能,是时代的印记和事物发展的结果。

所以,我们不得不思考一个问题,那就是,朱见深为什么平庸?

回答这个问题,作者想要从朱见深执政时期的一位大臣开始聊起。

这位大臣,叫做万安。

万安,字循吉,四川眉州人(今四川眉山),正统十三年进士,官至内阁首辅。

万安这个人......


(朱见深行乐图)

作为明王朝的第八位皇帝,明宪宗朱见深给人最深的印象,不外乎两字——平庸。

前有其父明英宗朱祁镇带着二十万大军浩浩荡荡去瓦剌留学,后有其子明孝宗朱佑樘勤勤恳恳缔造弘治中兴,夹在中间的朱见深,似乎都没什么好讲的。

普通人的平庸,往往是个人造成的,而在封建帝制时代,如果一个皇帝被打上平庸的标签,那么很有可能,是时代的印记和事物发展的结果。

所以,我们不得不思考一个问题,那就是,朱见深为什么平庸?

回答这个问题,作者想要从朱见深执政时期的一位大臣开始聊起。

这位大臣,叫做万安。

万安,字循吉,四川眉州人(今四川眉山),正统十三年进士,官至内阁首辅。

万安这个人,长得很帅,这不是我意淫的,而是确有史载的。

《国朝献徵录》:安状貌魁岸,仪观甚伟,自未第时,人皆知。

万安身材高挑,长相出众,举止从容,仪态得体,可以说是帅到了惊天地,泣鬼神,十里八乡都想一睹风采的地步。

然而,当代社会颜值即正义,在古代,长得帅却并没有什么大不了的。

不仅没有什么大不了,纵观中国历史上的那些顶级帅哥,如嵇康,慕容冲,兰陵王,他们一生之命运,那都是相当凄苦的。


(万安 形象)

别人苦归苦,咱万哥的命运,却是相当不错的。

正统年间,万安做官就已经做到了礼部左侍郎,相当于今天的副部级干部。

正统死成化立,万安这个副部级干部也算是干了好些年了,他一直想要往上调动一下,但这位仁兄调动工作不靠年限,不靠政绩,而专门靠溜须拍马和曲意逢迎。

当时的朝廷里,有位很有话语权的大臣,叫做李泰。

这个李泰,属于是那种很被新帝朱见深倚重的人物,基本上被李泰推荐的大臣,皇帝都会重用,万安想要升迁,必然要得到李泰的举荐。

老实说,如果你这个左侍郎干的好,李泰和你又没仇,到时候肯定推荐你入阁,你老老实实等消息就得了,但万安同志认为做人要圆滑,该巴结的时候就得巴结,于是整天往李泰的家里跑,顺便跟李泰套近乎。

巧的是,这位李泰和万安,还是同榜进士,关系较一般朝臣还要亲密的多。

既然关系亲密,那就有机可乘。

万安也不藏着掖着了,回回到李泰的家里必然厚礼相赠,还十分亲切的一口一个李哥的叫,这让李泰同志对万安十分满意。

朋友们,根据史书记载,俩人虽然是同榜进士,但李泰却要比万安小了整整十二岁。

这几句李哥,可真不是白叫的,几个月时间过去,在李泰的推荐下,万安成功进入内阁,成为了一名大学士。(文渊阁牌匾)

然而,虽然已经成了大学士,但内阁真正的顶点,是首辅。

想要从大学士升到首辅,那就不是一个小小的李泰能帮忙的了。

一来二去,万大学士又把主意打到了朱见深的宠妃万贵妃的身上。

贵妃万氏,这是朱见深一生中最为宠幸的女人。

虽然朱见深后宫里的女人没有晋武帝多,但至少几十人是有的,可朱见深谁也不爱,万花丛中过,专宠万贵妃。

朱见深宠幸万贵妃到了什么程度?谓予不信,作者可以举个例子。

朱见深的正妻,是皇后吴氏。

吴氏年方二八,貌美如花,又是名门之后,却每天被朱见深冷落,心里那是相当难受。

被朱见深冷落也就算了,朱见深还偏偏喜欢和那个大了自己十七岁的贵妃万氏你来我去,你侬我侬。


(万贵妃 形象)

吴皇后认为,是万贵妃抢走了本该属于自己的盛宠,于是动用特权,没来由的把万贵妃叫来,叫宫人按在地上把她给打了一顿。

皇后打贵妃,有理说不清。

古代社会尊卑有序,人家是皇后,你是妃子,人家是正妻,你是小妾,打你一顿你不仅不能恼怒,你还得笑着谢恩。

万贵妃平白无故挨了一顿打,只能自认倒霉,然而这件事儿却很快被朱见深给知道了。

朱见深同志是怎么做的呢?

他二话不说,直接把吴皇后废黜,打入了冷宫。

您看看,您看看,万贵妃在皇帝心中的分量,那不是一般的重。

如果能巴结住万贵妃,那就等于是巴结住了皇帝本人。

巧的是,得宠后的万贵妃一直有一个难言之隐,那就是,万贵妃出身很低(父亲是个小吏),无门阀家族之荣,这让她一直很苦恼。

万安一听,来劲了,别说您没家族荣耀,您也姓安,我也姓安,咱们可不就是一家人么?

安因内侍致殷勤,自称子侄行。

万安有事儿没事儿就跑到万贵妃的宫里请安,还在万氏的面前自称子侄。

万贵妃多了一门亲戚,那是相当开心,于是极力在皇帝面前说万安的好话,万安因此扶摇直上,很快坐上了内阁首辅的交椅。

内阁首辅,那是本朝开国以来大多数文人士子的终极梦想,多少人寒窗苦读,多少人宵衣旰食,多少人一辈子在朝廷里沉沦都触不可及,而万安同志,靠着一手溜须拍马的本领,居然就这么登顶了。


(朱见深坐像图)

在刚才的内容中,我们可以了解到的,不仅仅是万安这个人靠这种不正当手段在官场上混日子还能节节攀升,更能发现,朱见深很显然是一个不太懂得辨别人才的皇帝。

如万安之流都能到内阁里做大学士,此时的朝廷里又能有几个好鸟?

当然,这么说难免有一棍子打死一群人的嫌疑,可朱见深治下的大臣们能力普遍不高,却是一个不争的事实,尤其是在成化七年,公元1471年的一次御前会议上,这种事实更是被体现的淋漓尽致。

这一年的六月某天一大早,皇帝临时召开了一场会议,找来了几个朝中的重臣商议国事,列席会议的有,内阁首辅万安,大学士商辂,以及兵部尚书彭时。

值得一提的是,商辂和彭时,后来也曾担任过内阁首辅。

商辂,是有明以来唯二的连中三元获得者,即乡试,会试,殿试均为第一名,这个人的水平,那不是盖的。

而彭时,则是明朝历史上的名臣,写文章更是一把好手。

诸位请看,《明史》是如何评价这两位仁兄的:

有明贤宰辅,自三杨外,前有彭、商,后称刘、谢。


(史书)

这句话的意思是,明朝的内阁首辅,除了明初的三杨(杨士奇,杨荣,杨溥),就首推成化一朝的彭时和商辂,以及正德年间的刘健和谢迁了。

可以说,商辂和彭时都是有真本事的,但我们的万安同志有没有真本事,那可就难说了。

当时的场面,大概是这样的。

朱见深见到这三位大臣之后,开口问了一些时事,希望这三位大臣可以谈谈意见和看法。

这种等同于策论之类的问题,对商辂和彭时来说是小意思,但对万安来说,却是世纪难题。

原因无他,因为这位仁兄虽然位居首辅,但他一路上却全是靠着插科打诨上来的,他做文臣的基本功相当不扎实。

就如同战国时期吹竽的南郭先生一样,你让他混在一堆人里吹竽他还勉强可以,但如果你让他独奏,他就只能收拾行李先走了。

可此时皇帝御前,皇帝让你回答问题,那可就不是你想走就走的。

如果说是商辂和彭时先回答问题,那情况还不算太糟糕,但问题是,按照官阶次序,万安的级别最大,皇帝问话,理应他先作答。

现在好了,走也走不了,逃也逃不掉,就连作业也抄不着了。

不过,万安毕竟在官场混了这么多年,他急中生智,扑通一声跪在地上,开始大呼万岁。

按照宫中的礼仪,大臣一喊万岁,那就是要跟皇帝请安退朝,要走了。

跪在前边的万安高呼万岁,后边跪着的商辂和彭时不知道怎么回事儿,也只好跟着一起喊,结果朱见深一看大家都在喊万岁,还以为大臣们是要请旨退朝,于是干脆就让他们走了。

一句万岁,保全身家,咱万安同志这也算是化险为夷了。

不过从此,万安“万岁阁老”的名头不胫而走,意思是大家嘲笑这位仁兄上朝的时候什么也不会干,什么意见也发表不了,只会喊万岁。

我们可怜的朱见深同志,就在这一声声的万岁之中,迷失了自己。

大臣们多磕头少说话,首辅带队喊万岁,那些有心报国的仁人志士则往往苦于大环境的恶劣而有心无力。

著名历史学家白寿彝评价朱见深:宪宗不是一个励精图治,有所作为的皇帝。

诚然,我们已经见到了朱见深的平庸,他识人不明,宠爱后妃,在位的时候没有什么重大的表现,更谈不上什么绝代英主,因为成化一朝的大环境就是俩字:平庸。


(紫禁城一角)

然而,江师大教授方志远又说:他留给弘治朝君臣的,乃是一个外无强敌、内无大敌、百业兴旺、万民乐业的太平世道。

所以我们同样不得不承认一个事实,那就是,虽然朱见深很平庸,但作为帝王,他的平庸,是无罪的。

不仅无罪,反而使他成为了一个承平日久的守成之主。

又或者说,难道平庸,真的是一个贬义词么?

现代人要独立,要自我,要追求个性,每个人都在告诉别人,我并不平庸。

然而,所有人都标榜自己并不平庸,恰恰就代表了,这个时代的平庸。


勿念炆归

【现pa 大明治愈系小剧场】

(切勿上升到历史)

一天,大明中学心理咨询室

初一一班的学生朱见深敲了敲门。

朱祁钰:请进!

朱见深:老师,你好

朱祁钰:同学,你好,有什么心事吗,你好像不太开心啊

朱见深:我最近总是吃不下饭睡不好觉

朱祁钰:先做一个调查表吧

见深做完调查表。

朱祁钰:看来你最近的情绪状态不是很好啊,最近有发生什么事情吗?

朱见深(哭):朱厚照和朱翊钧他们说我是没爸的野孩子,我爸爸是个导游,他被派到蒙古国出差,到蒙古国的景区去当讲解员了……一年没有回来。我参加小升初考试的时候他也没有在我身边。老师,您说……朱厚照他们嘲笑我是不是我的错

朱祁钰:见深,你没有错(搂在怀里摸摸头)

他们做的...

(切勿上升到历史)

一天,大明中学心理咨询室

初一一班的学生朱见深敲了敲门。

朱祁钰:请进!

朱见深:老师,你好

朱祁钰:同学,你好,有什么心事吗,你好像不太开心啊

朱见深:我最近总是吃不下饭睡不好觉

朱祁钰:先做一个调查表吧

见深做完调查表。

朱祁钰:看来你最近的情绪状态不是很好啊,最近有发生什么事情吗?

朱见深(哭):朱厚照和朱翊钧他们说我是没爸的野孩子,我爸爸是个导游,他被派到蒙古国出差,到蒙古国的景区去当讲解员了……一年没有回来。我参加小升初考试的时候他也没有在我身边。老师,您说……朱厚照他们嘲笑我是不是我的错

朱祁钰:见深,你没有错(搂在怀里摸摸头)

他们做的太过分了。

朱见深:老师,我感觉身边没有爱我的人了

朱祁钰(心疼的搂在怀里,摸摸头):见深……你以后有什么需要就来找我就行了

对了,你刚才叫我什么?

朱见深(立刻改口):二叔!

朱祁钰:这里就我们两个人,想叫叔就叫,有什么心事就跟叔说

朱祁钰:好了,放学了叔带你去吃好吃的去!

(剥开一块糖放在见深嘴里)

p.s

朱祁钰:见深,相信叔,你爸迟早会回来的。
夙也

【现pa】关于老朱家一户口本儿的那些破事儿(1)

预警:算是论坛体【求助】我爸说如果我弟不原谅我就要对我执行家法 的后续,朱瞻基他们家一户口本儿的一些日常小段子,轻松,恶搞向。

正文:


1.

  朱祁钰出院以后被朱瞻基接回了老家,美其名曰补偿他因为自己出差多年而缺失的父爱。

  朱祁钰:“那我哥也会回去吗?”

  朱瞻基:“你哥?你有哥哥吗?我老朱家有那种被身边人套路进了杀猪盘还腆着脸卖自己公司核心技术的不肖子孙吗?!”

  被叫过来充当司机和劳力的朱祁镇嘴角抽了抽,装出什么也没听到的样子,跑到车后面去帮忙装行李。

  朱祁钰看看朱瞻基又看看朱祁镇,然后闭上了嘴。

2.

  朱家老宅位在郊区,依山傍水,环境清幽...

预警:算是论坛体【求助】我爸说如果我弟不原谅我就要对我执行家法 的后续,朱瞻基他们家一户口本儿的一些日常小段子,轻松,恶搞向。

正文:


1.

  朱祁钰出院以后被朱瞻基接回了老家,美其名曰补偿他因为自己出差多年而缺失的父爱。

  朱祁钰:“那我哥也会回去吗?”

  朱瞻基:“你哥?你有哥哥吗?我老朱家有那种被身边人套路进了杀猪盘还腆着脸卖自己公司核心技术的不肖子孙吗?!”

  被叫过来充当司机和劳力的朱祁镇嘴角抽了抽,装出什么也没听到的样子,跑到车后面去帮忙装行李。

  朱祁钰看看朱瞻基又看看朱祁镇,然后闭上了嘴。

2.

  朱家老宅位在郊区,依山傍水,环境清幽,很利于病人休养。

  但朱祁钰还是想回市中心自己的公寓,没有什么别的原因,朱瞻基去非洲出了一趟差,对各类小型昆虫越加痴迷,并且带回了一堆昆虫活体及标本。

  没有人想半夜睡得好好的,突然从被窝里摸出一只蜘蛛。

  朱祁钰:“爸,我还是觉得我回家住比较好。”

  朱瞻基表示不解:“这不就是你家吗?你从小在这儿长到大,这么快就忘了?”

  行吧。朱祁钰没再说什么,主要他也不是会跟朱瞻基争论的性格。

3.

  考虑到小儿子的身心健康,朱瞻基最后还是选择把后花园改造成了小型雨林,把所有虫子都搬了进去。

  于谦:“这怎么还留着几盒蛐蛐~”

  朱瞻基:“蛐蛐怎么了!蛐蛐不碍事儿!”

  他发誓真的不碍事!

4.

  朱瞻基回来以后,朱祁镇经常带着儿子回朱家老宅吃饭,时间长了朱见深有点烦。因为爷爷家住的远,回去一趟很费时间,这导致朱祁镇经常取消他的钢琴课,直接减少了他跟万姐姐的相处时间。

  但朱祁镇也很无奈,他爹现在怎么看他怎么不顺眼,不带着朱见深,他可能连家门都进不去。

5.

  虽然带着朱见深,老人家也只对孙子笑脸相迎,但起码能见到人说上话了。

  朱氏商场法则第一条,有交流就有进步。

6.

  朱祁镇努力跟朱瞻基和朱祁钰都保持交流。

  “爸,你这次抓的这个大将军真威风,比之前那只霸气多了。”

  “……这就是之前那只!”

  朱祁镇:……

  朱瞻基白他一眼,转头看到客厅里的画面簇起了眉头:“深哥儿快下来,别一直猴在你叔身上,他抱不动你。”

7.

  朱瞻基:“我看深哥儿好像比上次来又胖了些。”

  朱祁镇:“有吗?小孩儿不都这样,婴儿肥。”

  朱瞻基瞪着眼:“你怎么当爹的,一点也不关心自己儿子。”

  朱祁镇很是不屑一顾,您倒是会当爹,不也就把我教成这样吗。

  当然,这话他也就只敢心里想想,打死也不会说出口。

8.

  朱瞻基再不爽朱祁镇,但看见小孙子还是喜欢的,隔辈亲嘛。

  当即把小孙子招呼过来抱着去看他的战利品。

9.

  朱瞻基带着朱见深去逗蛐蛐,客厅里只剩朱祁镇和朱祁钰两个人。自上次论坛事件后两人还没像这样正经面对面讲过话,气氛难免有些尴尬。

  但这难不倒朱祁镇,毕竟他是出了名的社交牛人,长袖善舞,身处敌方大营也能感化债主,最终达成和谐一家亲。

  只要他不尴尬,尴尬的就是别人。

10.

  朱祁镇笑得很是纯真大男孩,拿出标志性开场白。

  “今晚月色真美,星星真亮。”

  朱祁钰:“……哥,天还没黑呢。”

  cao,怎么上来就翻车,朱祁镇心头叫苦,这不是他想要的剧本!!!

11.

  朱见深窝在朱瞻基怀里看自家老爹的眼神宛如在看一个智障,忍不住抬手捂住脸。

  自家老爹的求原谅之旅看起来任重而道远,这样下去,自己什么时候才能跟万姐姐一起去逛西海公园啊。

12.

  朱祁钰看着朱祁镇有些欲言又止。

  “你确定你今晚要留下来吃饭吗?”

  朱祁镇心中警铃大作,来了!开始下逐客令了!

  他就知道他跟朱祁钰之间免不了一吵,所以来之前就做好了心理准备:任打任骂绝不还手。

  有些事有些情绪是一定要让朱祁钰发泄出来的,相对的,一般来说,发泄过后就能好了。

13.

  朱祁镇一脸视死如归,朱祁钰却指了指厨房说:“我刚听王姨说今晚吃全羊宴。”

14.

  朱瞻基的老战友给他空寄了一只鲜羊,所以今天的晚饭是全羊宴。煎羊排,烤羊肉串,蒸羊脑,最后一人再来一碗浓浓的羊杂汤,朱祁镇闻着味儿就觉得要吐了。

  留学那两年别的没有,一天到晚吃的全是这东西,吃得他口舌生疮加便秘,产生了严重的心理阴影,以至于他现在就算只是听到羊这个字都会起生理反应。

  怎么偏偏在他来的时候吃全羊宴,他爹绝对是故意的!!!

15.

  朱祁镇在开饭前找到朱瞻基,企图曲线救国。

  “爸,钰哥儿刚出院,吃这个消化不了吧,医生不是交代要忌口吗。”

  “他吃不了这个,厨房另外给他准备了营养餐。”

  朱祁镇欲哭无泪,他能不能说他也想吃营养餐。

16.

  吃全羊宴,就他们几个肯定是吃不完的,朱瞻基又叫来了于谦。

  于谦:“不好意思,找停车位的时候,被一辆红色跑车挡住了出入口,耽误了时间。”

  朱瞻基:“谁这么没素质,把车乱停到我家门口了,保安是干什么吃的!”

  朱见深:“爷爷,那好像是我爸的车……”

  正视图降低存在感的朱祁镇:……OAO

  被自己儿子出卖的人生,谁懂。

  朱瞻基:“你小子皮又痒了是不是?”

  朱祁镇:“我这就去重新停好!”

  于谦:“不用,我已经停好了……跑得还真快。”

商弘载的笏板
  成化十三年聊天记录

  成化十三年聊天记录

  成化十三年聊天记录

商弘载的笏板

  原来朱见深的真爱是……

  原来朱见深的真爱是……

林柚佳

朱佑杬进群?!

           大明朱家皇帝群

叮!朱佑杬自动加入群聊!


朱元璋:?自动?谁有人邀他吗?

朱棣:朱佑杬是谁?

朱佑樘:回成祖爷,他是我四弟。

朱厚照:四叔?@朱厚熜 看看谁来了

朱厚熜:谁?

朱佑杬:你觉得呢

    嘉靖皇帝朱厚熜因吐血退出群聊


所有人:???

朱佑杬:谁给我封的明睿宗?

朱厚照:还能是谁?嘉靖皇帝本人呗

朱佑杬:怎么说?

朱厚照:因为他想给你四叔一个位置,于是把兴献王抬成了兴献......

           大明朱家皇帝群

叮!朱佑杬自动加入群聊!


朱元璋:?自动?谁有人邀他吗?

朱棣:朱佑杬是谁?

朱佑樘:回成祖爷,他是我四弟。

朱厚照:四叔?@朱厚熜 看看谁来了

朱厚熜:谁?

朱佑杬:你觉得呢

    嘉靖皇帝朱厚熜因吐血退出群聊


所有人:???

朱佑杬:谁给我封的明睿宗?

朱厚照:还能是谁?嘉靖皇帝本人呗

朱佑杬:怎么说?

朱厚照:因为他想给你四叔一个位置,于是把兴献王抬成了兴献帝……(之后你们懂的)

朱棣:什么!!!

 

“朱高炽”吐血退出群聊

朱瞻基:……

 

(朱佑樘,张皇后:这孩子挺能说的,不愧是咱儿子)


“朱厚照”邀请“朱厚熜”加入群聊

“朱厚熜”拒绝了这条消息,并成功躲过他爹还有成祖爷的暴击


朱佑樘:?我管不了,要不要我派人去接你?

朱佑杬:好的二哥

朱厚照:哦吼四叔要来?有好戏看了


朱佑杬已下线

“朱常洛”将群昵称改为“洛洛”

“朱常浩”将群昵称改为“浩浩”


所有人:?你俩干嘛呢

朱允炆:好一个兄友弟恭

朱翊钧:咋滴?你俩要改情侣名了?

朱元璋:男男?你俩给我正常点!

洛和浩:啥呀?那是我俩小名

朱瞻基:哦吼


朱佑樘:@朱见深 爸爸,佑杬到了

朱见深:好的

      画面来到现实

大臣:各位皇上,兴献王求见

朱佑樘:准了

朱佑杬:参加各位列祖列宗,还有二哥二嫂和侄子侄嫂

夏夏:嗯


朱厚照:嗯?朱厚熜呢?


大家你看看我我看看你


朱翊钧:爷爷不会又偷偷躲起来(修仙)了吧?

大臣:各位殿下,嘉靖皇帝回来了


朱厚照:哦?你不是怕的躲起来了吗?怎么还出来了?

朱厚熜:怎么滴?你一天不怼我是不开心吗?(跑去追朱厚照)


朱厚照:我也不是吃素的,你追我跑。你看看谁来了

朱厚照:(跑到了朱佑杬后面)

朱厚熜:爹……


朱佑杬:小兔崽子!我一天不打你你就浑身不舒服对吧?修仙修仙,我让你修仙!我让你不上朝!你等着,我要给你一顿爱的教育

朱厚熜:……


朱佑樘:(把自家儿子拉回来)

所有人:我去!这场面比平时还要激烈多了


朱佑杬:那啥,我没事就走了。我还有事呢!

所有人:?好吧


朱佑杬离开了北京,去了湖北


朱厚照:被打的感觉怎么样?(把手搭在他肩上)

朱厚熜:(打掉他的手)呵呵,痛死了

朱厚照:活该

朱厚熜:😡🖕🖕


所有人:……


查拉甜梅

画师阿ya的作品:《小万历的衣柜》

  朱厚照在倒数第二个(没错就是张牙舞爪那个

  话说那个准备弹后脑勺的人是谁????

画师阿ya的作品:《小万历的衣柜》

  朱厚照在倒数第二个(没错就是张牙舞爪那个

  话说那个准备弹后脑勺的人是谁????

俟怠

浅析明宣德至成化时期亲王择师倾向变化

依据大明会典,明朝亲王在受封置王府官署之后、之国之前,须出阁读书,亲王学习的课程内容大致如下:

讲读侍书官径自如仪授书、讲书、看写字……至写字毕,每日轮一内侍官捧仿纸送内阁圈注。王每日所读书,《大学》一本、《书经》一本,授书务要字样真正,讲书直说大意,务要通晓。一日进讲章,三日一温书,就温讲,仍进讲章。写字先用复印件,以后写熟,对帖自写。——(明)李东阳《大明会典》

为亲王选取的教师团队从明太祖时期的缺乏定制、与东宫共用师资,发展到明宪宗时期的专有仪例、与东宫明显区分,彰显了礼制尊卑的逐步确立。

明太祖时期,诸王与太子共用教师、讲学地点:

太祖命学士宋濂授皇太子、诸王经于大...

依据大明会典,明朝亲王在受封置王府官署之后、之国之前,须出阁读书,亲王学习的课程内容大致如下:

讲读侍书官径自如仪授书、讲书、看写字……至写字毕,每日轮一内侍官捧仿纸送内阁圈注。王每日所读书,《大学》一本、《书经》一本,授书务要字样真正,讲书直说大意,务要通晓。一日进讲章,三日一温书,就温讲,仍进讲章。写字先用复印件,以后写熟,对帖自写。——(明)李东阳《大明会典》

为亲王选取的教师团队从明太祖时期的缺乏定制、与东宫共用师资,发展到明宪宗时期的专有仪例、与东宫明显区分,彰显了礼制尊卑的逐步确立。

明太祖时期,诸王与太子共用教师、讲学地点:

太祖命学士宋濂授皇太子、诸王经于大本堂。——(清)张廷玉《明史·志卷三十一·礼九》
太祖建大本堂,取古今图籍克其中,延四方名儒教太子诸王,分番夜直,选才俊之士充伴读。时赐宴赋诗,商确古今,评论文字,无虚日。——(明)余继登《皇明典故纪闻》

到了天顺年间,明英宗制定诸王读书仪,太子于文华后殿听学读书,亲王则在奉天门右厢:

(亲王)书堂在皇极门右厢,讲官选部曹或进士改授翰林官充之。——(清)张廷玉《明史·志卷三十一·礼九》
:皇极门,即奉天门、清太和门。

燕王朱棣定都北京,从藩王封国到国都,需要大量的城池、建筑礼制规模的更变,东宫与诸王讲学地点的分化应伴随永乐朝至洪熙朝的礼制建设而完成过度。在明太宗实录和明仁宗实录中,从文华殿与奉天门的礼制属性变化可以窥见端倪,东宫日常活动与礼制活动与亲王日常活动与礼制活动被逐渐区别化:

(永乐二年)皇太子千秋节,文武百官行贺礼锡宴于文华殿。
(永乐三年)永兴王尚烈来朝,命皇太子赐宴于文华后殿。
(永乐二十二年)皇太子册皇太子妃及封亲王、世子、郡王仪注:前一日鸿胪寺设诏案于奉天门……
(永乐二十二年)上御奉天门受之,颁赐诸王及文武群臣。


明早期东宫与亲王在出阁读书讲学地点被逐步区别化,是为了奠明正朔,以正礼典,礼制是我国所有封建王朝存在的根基。除了地点的更变,为了拱确礼制,东宫与亲王在师资上也被逐渐区别化。太子为国之储贰,其择师慎之又慎,往往囊括一朝耆老菁才,兼顾博闻强识的学究与工作经验丰富的干臣;亲王择师则逐渐削弱其才用需求,所选讲读翰林官往往缺乏实干经验。

被选择为亲王讲读的翰林官,按惯例将在亲王之国时改升长史随往封国:

永乐后,择翰林官二员轮日讲读,迨之国日,遂改升长史以从。——(清)孙承泽《春明梦余录》

亲王一旦之国,除却朝觐再难回京,其僚属更是如此,除非令名上达天听,仕途便止步于此。也正因如此,到了明中后期,翰林官若为进士,有被擢用至王府官署者不甘前往封国,会使用其他手段避任不就。而一旦被发现,惩罚也是相当严重的:

(成化二年)进士周鉴以避选王府官问遣为民。时崇王将出就学,诏吏部选进士等官侍讲读,鉴在选中,称病觊免。尚书王翱奏鉴怀奸不忠,付法司罪之,遂坐除名。——(明)《明宪宗实录》


有政治抱负的翰林官主观抗拒进入亲王官署、明王廷对集权礼制的强调需求,共同促成亲王择师偏好逐步趋向于授其书而非授其治者。这个变化的过程,可以用宣德朝至成化朝诸亲王长史的选用作为参考:

宣德朝中,郑王左长史王瀹是进士,经永乐、洪熙、宣德、正统四朝,在被选为郑府长史之前已经“入文渊阁纂修永乐大典”,又由明仁宗亲自选用为其诸子讲经,最终成为明仁宗庶长子郑王朱瞻堎的长史;卫王右长史杨黻在任卫王府官前任过四川道监察御史,他同样是一名进士,兼备授书能力与一定的工作经验;越王长史周忱则同样出身进士,在升擢王府官前“进学文渊阁、擢刑部主事,进员外郎”,周忱虽早年志向不凡,但还未及显露,辄擢为王长史,但越王早夭,周忱后来在仕途上很有作为,尤其在财政管理上颇有建树。总的来说,宣德朝的亲王长史在“翰林官”这一硬性条件之外,仍要求一定的政治素养。

到了正统朝,郕王左长史仪铭,凭借父荫“授给事中,升翰林院脩撰”,他参与修撰宣宗实录,有一定工作经验,但并非进士,才学水平无法得到保证,仪铭的父亲仪智与杨士奇有旧,正统初三杨主政,三杨几乎垄断明廷的人才任用,仪铭被选用为亲王长史,杨士奇在其中应有周旋;郕王右长史杨翥更是杨士奇所荐,在任郕府长史前“授翰林院检讨,预修三朝实录,历升编修、修撰”,与仪铭工作履历相当,同样并非进士,他对未发迹的杨士奇有让塾之恩。郕王的长史选用都在三杨主政时期,左右长史都有耐人寻味的党派印记。王朝唯一新封亲王竟无一位侍读官于进士中擢拔,而前朝庶长郑王左长史、庶王卫王右长史尚且出身进士,可见正统初三杨主政时期选官途径壅蔽之深。

在成化朝,亲王择师进一步弱化其才用要求。德王左右长史屈祥、吴辚既非进士,也无可考工作履历;秀王左右长史刘诚、赵锐只知曾任“翰林院检讨”;崇王是明宪宗的同母弟,周太后非常宠爱这个儿子,崇王左右长史马诚、梁翰均为进士,曾任职位同样是“翰林院检讨”。成化朝亲王师履历、学识要求较之前朝明显降低。(附)宣德至成化朝部分亲王长史及伴读官生平略考:

【宣德朝】


○郑靖王朱瞻堎左长史王瀹

王瀹,字子清,左使钝之子也。弱冠举进士,文皇以其少遣归,卒业久之,起授翰林庶吉士,入文渊阁纂修永乐大典。是年秋,以外艰归服除。时昭皇监国,选经明行修之士授诸皇孙经,于是吏部荐瀹引见。召皇问曰:汝非王钝之子耶?其学行吾素所知,汝其勉之。拜左春坊左司直郎,赐衣一袭,礼遇甚厚。洪熙初封建亲王,瀹遂郑靖王左长史。靖王当祀不斋,瀹谏不可,王不悦。宣德四年,王就国,累月不视朔,瀹又上书,谏不听。顷之,拟荀卿成相篇、撰十二章以献,语尤激切,而左右有不便者日又浸润,由是与王不合。上闻之,移书让王,王终不听。六年召还,改行在户部郎中。睿皇即位,拜瀹户部右侍郎,巡抚浙江,未几母卒。上遣行人谕祭,命瀹卒事起复。瀹既辞,弗获,复如浙,罢力役、宽赋敛、举廉能,莅事五年,齐运京饷一千余万石,招抚流移五万余户,狱讼不与,屏息两浙,父老感而叹曰先大夫布政。子入觐上,留摄部事,明年春,瀹以老乞归,卒年七十四。有《退庵集》六卷。——(明)焦竑《国朝献征录》

郑王瞻埈奏:长史王瀹、典宝赵彝侮慢。上素知瀹正直,必所言有忤王者,遂并彝不问,但敕瀹等修省,尽诚辅导,王所为或有未当,宜从容以导匡正。王又奏:秦府护卫既调去,弃其所种,凤翔府岐山等县麦田今芟刈以俟命。上语行在户部臣曰:此其意欲得之。令陕西都司布政司覆勘,果是护卫弃田即与王,若有违碍,具实以闻。——(明)《明宣宗实录》


○襄宪王朱瞻墡左长史罗昭

升右春坊右司谏罗昭为襄府长史司左长史,以昭侍襄王讲学久也。——(明)《明宣宗实录》


○卫恭王朱瞻埏右长史杨黻

黻字服民,由进士擢四川道监察御史,练达如素习,临事揆理务当于公。仁宗皇帝嗣位,下诏求言。黻上疏论敬天、勤民、崇俭、戒奢等十余事,多见釆纳,遂擢卫王府右长史,日以诗书进,说事开益,皆由于正,裁处庶务,粲然条理,其僚属以下咸心服之。至是卒,黻孝友,严于自守,家贫未尝苟取一钱,博学好古进脩之志,至死不懈。——(明)《明宣宗实录》
:明焦竑《国朝献征录》中杨黻字作“民服”。


○越靖王朱瞻墉长史周忱

周忱,字恂如,吉水人。永乐二年进士。选庶吉士。明年,成祖择其中二十八人,令进学文渊阁。忱自陈年少乞预。帝嘉其有志,许之。寻擢刑部主事,进员外郎。 忱有经世才,浮沉郎署二十年,人无知者,独夏原吉奇之。洪熙改元,稍迁越府长史。宣德初,有荐为郡守者。原吉曰:“此常调也,安足尽周君?”五年九月,帝以天下财赋多不理,而江南为甚,苏州一郡,积逋至八百万石,思得才力重臣往厘之。乃用大学士杨荣荐,迁忱工部右侍郎,巡抚江南诸府,总督税粮…… ——(明)张廷玉《明史·周忱传》
:周忱是宣德至景泰朝的干臣,于明史有传,详可考。越靖王未之国而薨,周忱这个越府长史也就没有跟随之国。【正统朝】


○郕戾王/恭仁康定景皇帝朱祁钰左长史仪铭

铭字子新,山东高密县人。前礼部侍郎(谥文简)智之子,以父荫授给事中,升翰林院脩撰。宣宗实录成,升侍讲,正统五年升郕府左长史,持正不阿,有承奉抗王,仪即日劾奏之,朝廷责承奉而挞之。景泰初,铭以潜邸旧恩升礼部左侍郎,明年升南京礼部尚书。景泰三年召还,升太子太保兼兵部尚书,仍兼掌詹事府,尝因灾异,言弭之之方在敬天法祖、用贤纳谏、省刑薄敛、节用爱人。逐录皇明祖训,并进以致警,发之意深见奖纳,推恩三代皆如铭官。至是以疾卒,遣官谕祭,赙钞万緍赠,特进光禄大夫、左柱国太师,谥忠襄,命有司治葬事,录其子海为锦衣卫百户。铭虽短于才学,然循道负气,遇事侃侃不屈,雅志俭朴,仕官三十年惟守旧庐,论者谓其愧者乃父。——(明)《明英宗实录》

(景泰)帝每临讲幄,辄命中官掷金钱于地,任讲官遍拾之,号“恩典”。文臣与者,内阁高谷等外,惟铭与俞山、俞纲、萧鎡、赵琬数人而已。寻进南京礼部尚书。怀献太子立,加太子太保,召为兵部尚书兼詹事……铭少学于吴讷。天性孝友,易直有父风。 ——(清)张廷玉《明史·仪铭传》

庚午,王御午门,诸大臣廷启王振罪。王曰:待取旨。百官趋进伏地不起,曰:王振罪不容诛,殿下不即正典刑族灭之,臣等今日皆死此廷中!痛哭呼号,不辨人声。郕长史仪铭膝行前,锦衣卫指挥马顺叱退之,给事中王竑起,直前捽顺,发啮其肉曰:尔昔倚王振奸横,今尚敢尔!群起击之,或就脱顺靴,击出顺眼,洒血于廷,顺遂死。——(明)焦竑《名山藏》

朕上请圣母上圣皇太后、太后言:予老矣,愿宗社安,天下得太平,人心既如此,不可拂。朕敬承慈命,礼部具仪择日以闻,即日简置东宫官。懋、亨、濚、直四人太子太师;溥、循、谷、谦四人太子太傅;輗、文、渊、濂,南京礼部尚书仪铭、士悦,工部尚书兼大理卿石璞,都御史镒、文翱九人太子太保;渊、一宁、滋三人太子少师;山太子少傅;锡、维桢,兵部左侍郎俞纲,都御史罗通四人太子少保……——(明)焦竑《国朝献征录》


○郕戾王/恭仁康定景皇帝朱祁钰右长史杨翥

翥字仲举,苏州吴县人。洪熙元年,大学士杨士奇荐,授翰林院检讨,预修 三朝实录,成,历升编修、修撰,正统五年升郕府长史,十年致仕。景泰元年,自以潜邸旧僚入觐升礼部左侍郎,命食俸致仕,四年复入觐,进升尚书,仍致仕食俸如初。翥每来觐,辄条理经国大计,召对便殿,赐赉稠叠,时以为荣。至是卒,讣闻,令有司葬祭。翥端厚和裕,存心不欺,少孤,极力问学,为文章平实温和,类其为人。——(明)《明英宗实录》

(杨翥)宋和恭武王存中八世孙,少孤贫,与兄戍武昌。乡校师有狂生侮詈之,翥若不闻,人以告,翥曰:岂无同姓名者邪?人服其长者,久多化之。杨文贞公士奇漂寓武昌,偶憩翥馆,以无资告。翥遂让其塾,自教授他所,日往返十余里不厌。比文贞当路,乃相引拔。仁宗素知翥,遣使驿召之,授翰林编修,升修撰,与修三朝实录,迁郕王府长史而归。景帝即位,翥朝京师,命礼部左侍郎食禄致仕。又二年复朝,进尚书,加禄仍归,笃归行不欺,仁厚绝俗。邻人作室,檐溜落翥家,家人不能平,翥曰:晴多雨少,何必校也?又邻人生子,翥恐驴鸣惊之,即鬻所乘驴,徒步入朝。犹子怀金入市,人攘去,以告翥,不答,或请理于吏,翥不许。文贞公落新第,亟邀登堂,曰:舍初成,得贤人首临之。其宽雅德度一时着闻,至今乡郡以口实,文章平实有理如其人。年八十五卒,诏赐葬祭,召其子珒入朝问所欲官,对曰:愿得本县土簿。从之。——(明)焦竑《国朝献征录》

同郡人杨翥,以故郕府长史入朝,帝数召见翥内殿,翥还荐(刘)铉及吕原于帝……景帝易储,礼部两侍郎缺中官,出翥疏,帝命传示,内阁江渊谓铉才力不足办此等事,请用编修萨琦。铉闻曰:此知我者。——(明)焦竑《名山藏》


○郕戾王/恭仁康定景皇帝朱祁钰伴读杨舆

(景泰四年)擢浙江处州府知事杨舆为户部郎中。舆先由郕府伴读升知事,故复有是命。——(明)《明英宗实录》

(天顺元年)改南京户部右侍郎杨舆都察院右佥。——(明)《明英宗实录》【成化朝】


○德庄王朱见潾左长史屈祥、右长史吴辚

加德府左长史屈祥、右长史吴辚正四品俸。王以祥、辚随侍读书年久,奏乞进秩。上特允之。——(明)《明宪宗实录》


○秀怀王朱见澍左长史刘诚、右长史赵锐

升翰林院检讨刘诚为左长史,赵锐为右长史,中书舍人赵资为审理正,张政为审理副,侍诏梁善、蔡弘远为纪善,其余府僚授官有差,以秀王出合也。——(明)《明宪宗实录》

左长史刘诚献王千秋日鉴录,王大喜。之国时淹于途,民以扰,左长史言,王辄急行。抵国,宦竖言王居隘,请移先师庙广王居,王不听。一日,两长史讲书西伯戡黎。左长史主吴氏说,曰:戡黎者,武王也。右长史赵锐主孔氏说,曰:文王寔戡黎。两长史辩,大争。王徐曰:先王简二先生辅余经义,即未有定论,何嫌往复?乃尔动色,两长史顿首谢。——(明)焦竑《国朝献征录》

秀王府长史刘诚、赵锐以擅受词状为法司所劾下狱,罪当杖。王具奏为请, 上皆宥之。——(明)《明宪宗实录》


○崇简王朱见泽左长史马诚、右长史梁翰

擢进士马诚、梁翰为翰林院检讨,教官何璧、周谨为翰林院待诏,监生罗麟、孙迪为中书舍人,侍崇王读书习字。——(明)《明宪宗实录》

置崇王府官属,以翰林院检讨马诚、梁翰为左右长史,待诏何璧、周谨为纪善,中书舍人孙迪审理正,易谦审理副。诚等旧皆特选为近侍官,从王读书习字者也。其余官属如制,赐仓库,名曰豊积。——(明)《明宪宗实录》


勿念炆归
弥补的前世遗憾: 1这一世是嫡...

弥补的前世遗憾:

1这一世是嫡妻

2这一世他们的孩子顺利活下来,而且成为皇帝

3这一世他们合葬在宪陵

弥补的前世遗憾:

1这一世是嫡妻

2这一世他们的孩子顺利活下来,而且成为皇帝

3这一世他们合葬在宪陵

勿念炆归

架空西明王朝 帝后&转世

世祖武皇帝朱慈烺&孝定武皇后宁氏

庄宗桓皇帝朱和培&孝庄桓皇后周氏

玄宗襄皇帝朱怡铮&孝景襄皇后王氏

懿宗玄皇帝朱伯涟&孝穆玄皇后张氏

(纯宗宪皇帝朱伯源&孝贞宪皇后叶氏)

荡宗愍皇帝朱仲机&孝怀愍皇后李氏

理宗成皇帝朱仲樯&孝懿成皇后宋氏

德宗威皇帝朱简烨&孝安威皇后彭氏

康宗定皇帝朱靖均&孝惠定皇后强氏

恭宗泰皇帝朱迪钦&孝昭泰皇后沈氏

曙宗闵皇帝朱先沙&孝悼闵皇后杨氏

达宗顺皇帝朱先滇&孝简顺皇后马氏

哲宗熹皇帝朱猷桢&孝敬熹皇后金氏

烈宗悼皇帝朱高烁&........................

世祖武皇帝朱慈烺&孝定武皇后宁氏

庄宗桓皇帝朱和培&孝庄桓皇后周氏

玄宗襄皇帝朱怡铮&孝景襄皇后王氏

懿宗玄皇帝朱伯涟&孝穆玄皇后张氏

(纯宗宪皇帝朱伯源&孝贞宪皇后叶氏)

荡宗愍皇帝朱仲机&孝怀愍皇后李氏

理宗成皇帝朱仲樯&孝懿成皇后宋氏

德宗威皇帝朱简烨&孝安威皇后彭氏

康宗定皇帝朱靖均&孝惠定皇后强氏

恭宗泰皇帝朱迪钦&孝昭泰皇后沈氏

曙宗闵皇帝朱先沙&孝悼闵皇后杨氏

达宗顺皇帝朱先滇&孝简顺皇后马氏

哲宗熹皇帝朱猷桢&孝敬熹皇后金氏

烈宗悼皇帝朱高烁&孝毅悼皇后冯氏

前世今生:

西明的皇帝其实是前面16位皇帝的转世

还是逃不出整整576年的大明

弥补前世遗憾

前世朱元璋&马秀英:转世朱慈烺&宁皇后

前世朱棣&徐妙云:    转世朱和培&周皇后

前世朱祐樘&张皇后:转世朱靖均&强婉尔

前世朱祁镇&钱皇后:转世朱仲机&张皇后

前世朱由检&周玉凤:转世朱高烁&冯锦塬

前世朱常洛&郭皇后:转世朱先沙&杨皇后

前世朱见深&万贞儿:转世朱伯源&叶璇儿

前世朱瞻基&孙皇后:转世朱怡铮&王皇后

前世朱祁钰&杭皇后:转世朱简烨&彭姝儿

前世朱允炆&马恩慧:转世朱迪钦&沈绍荣

前世朱厚熜&方皇后:转世朱先滇&马玉琼

前世朱高炽&张妍:    转世朱仲樯&宋皇后

前世朱载坖&李皇后:转世朱伯涟&张皇后

前世朱翊钧&郑梦境:转世朱猷桢&金焕焕


那么……照照和木匠去哪里了?

答案是:朱厚照转世成为了太平盛世的逍遥王爷,朱和培的三皇子邛王朱怡铎……逍遥自在的游山玩水……


这一世,启祯的兄弟身份互换,由检转世成哥哥朱高烁 朱由校转世成为了嘉绍皇帝朱猷桢的二皇子浔王朱高炜 他依然喜欢木工 只不过不用当皇帝了

“上一世你护我,这一世由我护你周全”

但是朱高烁依然是天子守国门君王死社稷

这次虽然不是自缢了,但是是自焚

这一世他并不是孤身一人 而是把皇后拥入怀 中一同在火海中去了……


这一世朱祁镇依然是昏君 不过在位时间只有三年 朱高炽的转世朱仲樯在位69年 朱瞻基转世的朱怡铮在位58年……朱仲樯和朱怡铮是两位明君。他们在位……从上一世的一年和十年变成了58年和69年 补上了上一世的遗憾

朱允炆转世的朱迪钦结局也是好的……得到善终而且是嫡子送终,嫡子继位 和沈皇后相敬如宾 而且他这一生最喜欢的事情就是和皇后一起看夕阳……

叶璇儿:比朱伯涟大17岁

朱伯涟原是陇王

宪宗纯皇帝转世成了纯宗宪皇帝

朱靖均&强婉尔:朱祐樘和张皇后的转世,依然是一夫一妻 没有任何妃嫔 不过有朱迪钦 朱迪镕 朱迪铭 朱迪钜 朱迪锡 五位皇子 全是嫡子 五兄弟同父同母感情好的一批 !!!

朱猷桢&金焕焕:是朱翊钧和郑贵妃的转世。这一世,她是名正言顺的皇后!长子是嫡出的朱高烁,根本不需要引起国本之争这样的问题!

而朱常洛转世的朱先沙 虽然在位时间只有三个月 但是没有红丸案没有梃击案没有移宫案 去世原因是体弱多病 染上风寒 虽然没有子嗣 但是是感情最好的弟弟朱先滇继位 他这一世也没有遗憾了!

朱棣转世,这次是西明开国皇帝朱慈烺(朱元璋转世)的嫡长子 崇祯帝嫡长孙,名正言顺的第一顺位继承人, 是个能文能武的皇帝 还是那个Judy 不过他这一世叫朱和培 还有西明的《永兴大典》!……在位37年!

景泰皇帝朱祁钰的转世是朱简烨,御驾亲征蒙古数次,屡战屡胜……性格仁厚温和

回头会写西明转世的同人 你们最想看哪对

附:西明帝王世系在上一篇 有详细的年份
  
LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息