LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

游园

2428浏览    299参与
肥宅小鸡仔生活手帐

【晴空游园】佛山梁园。池塘水清,可见池底水草与锦鲤🐟。池水倒影出蓝天白云☁。

【晴空游园】佛山梁园。池塘水清,可见池底水草与锦鲤🐟。池水倒影出蓝天白云☁。

肥宅小鸡仔生活手帐

【梁园赏菊】广东四大名园之一梁园在我家这边🏞️,扩建修整后我还没去过。之前每周六本地人免费,现在要10元门票了。最近菊展,跟妈妈去逛逛。拍了好多美花🌸,做了好多份手帐,后续慢慢po上来。这些菊花都很有特色,品种创新。🌼

【梁园赏菊】广东四大名园之一梁园在我家这边🏞️,扩建修整后我还没去过。之前每周六本地人免费,现在要10元门票了。最近菊展,跟妈妈去逛逛。拍了好多美花🌸,做了好多份手帐,后续慢慢po上来。这些菊花都很有特色,品种创新。🌼

劝千穗

昆曲《牡丹亭·游园》唱词

【绕池游】梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年?

(乌夜啼)晓来望断梅关,宿妆残。你侧着宜春髻子恰凭阑。翦不断,理还乱,闷无端。已分付催花莺燕借春看。

【步步娇】袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌、整花钿。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。步香闺怎便把全身现!

【醉扶归】你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。 

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这...

【绕池游】梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年?

(乌夜啼)晓来望断梅关,宿妆残。你侧着宜春髻子恰凭阑。翦不断,理还乱,闷无端。已分付催花莺燕借春看。

【步步娇】袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌、整花钿。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。步香闺怎便把全身现!

【醉扶归】你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。 

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱!

【好姐姐】遍青山啼红了杜鹃,荼縻外烟丝醉软。牡丹虽好,他春归怎占的先!闲凝眄,生生燕语明如翦,呖呖莺歌溜的圆。

【隔尾】观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过遣。

音悦泡泡
Sangbenglen bu&...

Sangbenglen buáng-qiwu go xiha, mangdia ladeiho yizan muangdolén muang-lalen go yangzi gie. Xi wúyé za xiaoqv leida gágo bua'Ngenxi'mn (--Zonqiu-Ji) go "youyuan...

Sangbenglen buáng-qiwu go xiha, mangdia ladeiho yizan muangdolén muang-lalen go yangzi gie. Xi wúyé za xiaoqv leida gágo bua'Ngenxi'mn (--Zonqiu-Ji) go "youyuan"-hodon, zǐgo ya fulu cálalen. Ngáila fǔlú jígie mamaxiden, fáxín lén haixi muangdo go~ Peiden-peiden go gangla dajia yiqi xuā-yóuxi lān-píe. Gandjo trō-kuáde dá bán-leida yíngyí den, soyi jiu yízí zǎ gò-yidóu lailaifeifei go xuā.. Dansi "sicé" go xi, dāndá zǐgo djode zon'gá gie píe xiang kéi to deisei go xiha, fáxin yiyang jiu biuda gie.. (Kei'Nenxi hái dā gie yiban (cātrú go) yóu, zèn'Nenxi yiyang jiu biuda, ya biuda dóu kei'Nenxi yiyang haiyiu bucon go "jianglin".., zeilaha ya-zixi "nganvei" go dala yi-séi-hǔ "wanglaoji"(-yinliáo) dan yigo séi-jí-dēnlón eyi.., yin'gai zontú sèn kéi to yibufen deisei gǒ..!)

Ba leipìn vénzang pougo leidiang tupin fada jigo amu go séi-Weixin-qun leida, tonzi-men ya biuda-la fanyin.. Gagie-bujiu ya zixi tógú huátí, qókéi bǐeháng kéigie.. 😓

Cabudo ngonda xizen wulu da ngaida, zǐgo tuyan-jin xincín-ha, yigolén qieqi-hogo wu gie. Fàng-truwu bènxiàng leida zicín muāgo fánggie-muangjiu go gózon "sícái", zǐgo dǎqi-xiu wu.., yiben kéng-dinsi yiben qiela yiben hū-hode yinliáo.. Ngèn, yigolén, hai qiela muang bā go~! (Tupin jiu bu pa gie~)

古零枫

狭长的石子路,

在灯光的引导下,

向着深邃的树林延伸。


河流也带着白天的回忆

向着远方的夜景而去,

只有一阵阵微风,

轻轻的为我抚去脸上的汗水。


冉冉升起的月亮,

用温柔地眼神目送着

目送着我去向远方。


但沿着路灯而去的小道,

将尽头伸向远方城市的灯光,

他告诉我,即将要归家了。

              ——黄昏游园随笔    by 顾杨知

狭长的石子路,

在灯光的引导下,

向着深邃的树林延伸。


河流也带着白天的回忆

向着远方的夜景而去,

只有一阵阵微风,

轻轻的为我抚去脸上的汗水。


冉冉升起的月亮,

用温柔地眼神目送着

目送着我去向远方。


但沿着路灯而去的小道,

将尽头伸向远方城市的灯光,

他告诉我,即将要归家了。

              ——黄昏游园随笔    by 顾杨知

DandilionGAOcn

六月 遇见最美的承德 #承德#

六月 遇见最美的承德 #承德#

毛童稚的博客

夕阳西下的时候

2021年6月10 日,夕阳西下的时候,圆明园。

[图片]

[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
    夕阳西下,风光依然好。

    就像步入老年的我们。

2021年6月10 日,夕阳西下的时候,圆明园。    夕阳西下,风光依然好。

    就像步入老年的我们。

C太的照相日记本

美腻的,铺满芝樱花的,林间小路。阳光从树梢之间漏下来。找个空地,铺上毯子,开始吃零食。时光一下子变慢了。

美腻的,铺满芝樱花的,林间小路。阳光从树梢之间漏下来。找个空地,铺上毯子,开始吃零食。时光一下子变慢了。

初霁1215
“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家...

“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。”

“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。”

蕊宫客

【醉扶归】

你道翠生生出落的裙衫儿茜

艳晶晶花簪八宝钿

可知我一生儿爱好是天然

恰三春好处无人见

不提防沉鱼落雁鸟惊喧

则怕的羞花闭月花愁颤

【醉扶归】

你道翠生生出落的裙衫儿茜

艳晶晶花簪八宝钿

可知我一生儿爱好是天然

恰三春好处无人见

不提防沉鱼落雁鸟惊喧

则怕的羞花闭月花愁颤

肥宅小鸡仔生活手帐

【春日游园系列③】园景篇🌇。

       这里是本地的中山公园。面积大、绿化覆盖率大、老树大树多、有湖有多处拱桥还有多处凉亭、植物种类繁多,算是横跨四代人的历史建筑了。这里由于本子篇幅有限只做了三张照片,更多园景图可以到我微博看看😘。百花灿烂湖光秀色,一派春景象!🌸🍀这次用到了三个自己刻的文字章。@生活颜究所 

【春日游园系列③】园景篇🌇。

       这里是本地的中山公园。面积大、绿化覆盖率大、老树大树多、有湖有多处拱桥还有多处凉亭、植物种类繁多,算是横跨四代人的历史建筑了。这里由于本子篇幅有限只做了三张照片,更多园景图可以到我微博看看😘。百花灿烂湖光秀色,一派春景象!🌸🍀这次用到了三个自己刻的文字章。@生活颜究所 

肥宅小鸡仔生活手帐

【春之园】今天和妈妈去中山公园拍花花。@生活颜究所 😘(这个公园经历了三代人,我每年起码去两次拍摄,很多老树大树,逛起来很舒服的)还有很多图,放不下了😔

【春之园】今天和妈妈去中山公园拍花花。@生活颜究所 😘(这个公园经历了三代人,我每年起码去两次拍摄,很多老树大树,逛起来很舒服的)还有很多图,放不下了😔

杰PHOTO
火红的2021新年之初二:愿你...

火红的2021新年之初二:愿你拥有圆满的人生

火红的2021新年之初二:愿你拥有圆满的人生

毛童稚的博客

冬天越来越近了

昨傍晚圆明园:

[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
我的自拍:

[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
我给小鱼儿换了水:

[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
快乐饮食:

[图片]
[图片]

[图片]

昨傍晚圆明园:
我的自拍:我给小鱼儿换了水:

快乐饮食:


LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息