LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

爱好

13467浏览    4346参与
无语朵

9/100

喜欢的事物一但提起就里立刻激情四射,并且我对他们的爱不易褪色

喜欢的事物一但提起就里立刻激情四射,并且我对他们的爱不易褪色

小孩纸

难!JK  Lolita  汉服 追星  养宠 买书……(铺铺出的那个尊的好喜欢,but好贵……)咱就是说爱好多也不是件好事😞

难!JK  Lolita  汉服 追星  养宠 买书……(铺铺出的那个尊的好喜欢,but好贵……)咱就是说爱好多也不是件好事😞

晏清

经常忘记常德也是江南水乡。

经常忘记常德也是江南水乡。

夜x雨落

    【我将带着无法传递的爱,消失在这茫茫人海】

    至-雷狮

          -为你,追随一生,我的少年​

    【我将带着无法传递的爱,消失在这茫茫人海】

    至-雷狮

          -为你,追随一生,我的少年​

失物招领

提取的线稿和原图对比,额怎么感觉提取的线稿比较好看呢⊙ω⊙

提取的线稿和原图对比,额怎么感觉提取的线稿比较好看呢⊙ω⊙

夏城

  大家好!❤️

  我是热爱画画的菜鸟画手。第一次来着里发文,希望大家多多支持。😘

  大家好!❤️

  我是热爱画画的菜鸟画手。第一次来着里发文,希望大家多多支持。😘

聚和

古文中的冷门诗句

1.

我自人间漫浪,平生事、南北西东。

——宋·王以宁《满庭芳·邓州席上》


2.

一壶浊酒暄和景,谁会陶然失马翁。

——唐·李群玉《自遣》


3.

明明明月是前身。回头成一笑,清冷几千春。

照彻大千清似水,也曾照彻微尘。

——清·陈曾寿《临江仙·明月寺前明月夜》


4.

此心在了,半边明镜,终遇今生。

——宋·晁端礼《雨中花》


5.

平生志,水投石。首已皓,心犹灵。

——宋· 郑元秀《满江红·老子生朝》...
1.

我自人间漫浪,平生事、南北西东。

——宋·王以宁《满庭芳·邓州席上》2.

一壶浊酒暄和景,谁会陶然失马翁。

——唐·李群玉《自遣》3.

明明明月是前身。回头成一笑,清冷几千春。

照彻大千清似水,也曾照彻微尘。

——清·陈曾寿《临江仙·明月寺前明月夜》4.

此心在了,半边明镜,终遇今生。

——宋·晁端礼《雨中花》5.

平生志,水投石。首已皓,心犹灵。

——宋· 郑元秀《满江红·老子生朝》6.

休寻折戟话当年,只洒悲秋泪。

——清·纳兰性德《好事近·马首望青山》7.

破情思晚砧鸣,断愁肠檐马韵,惊客梦晓钟寒。

归去难,修一缄回两字报平安。

——元·顾德润《醉高歌带摊破喜春来·旅中》8.

太平生长,岂谓今日识兵戈?

欲泻三江雪浪,净洗胡尘千里,不用挽天河。

——宋·佚名《水调歌头·平生太湖上》9.

对春色。倍凄凉。最情伤。

从辇嫔嫱。指瑶津路,泪雨泣千行。

——宋·佚名《十二时·忆少年》10.

欲买桂花同载酒,终不似,少年游。

——宋·刘过《唐多令》
希望能够记住他们,他们人很好的。拜托了拜托了。
ddcvt

  一个非常准的测试,快来测测吧~

  一个非常准的测试,快来测测吧~

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息