LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

硬笔

33809浏览    9113参与
高歌画扇
云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟...

云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。

云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。

高歌画扇
油壁香车不再逢,峡云无迹任西东...

油壁香车不再逢,峡云无迹任西东。

油壁香车不再逢,峡云无迹任西东。

高歌画扇
天兵照雪下玉关,虏箭如沙射金甲...

天兵照雪下玉关,虏箭如沙射金甲。

天兵照雪下玉关,虏箭如沙射金甲。

高歌画扇
好雨知时节,当春乃发生。 随风...

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

亂世風雲兒
槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子...

槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?

槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?

高歌画扇
春风十里扬州路,卷上珠帘总不如...

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

高歌画扇
细雨湿衣看不见,闲花落地听无声...

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。

影逸無華
佳人帅歌 | 中和之美,赠我如...

佳人帅歌 | 中和之美,赠我如此兮不如无声,,

  

佳人帅歌 | 中和之美,赠我如此兮不如无声,,

  

高歌画扇
秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声...

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。

高歌画扇
自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁...

自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。

自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。

高歌画扇
寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓...

寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓。

寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓。

高歌画扇
江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴...

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

一勺梨汤🍐

第一段是原文

第二段是网上看见的,出处不知道

第一段是原文

第二段是网上看见的,出处不知道

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息