LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

视觉传达

8341浏览    1148参与
设计考研资讯
李超超
设计考研资讯
李超超
李超超
李超超
李超超
李超超
ZhihanChin
“Missing girls”...

“Missing girls”

最早由诺贝尔经济学奖获得者Amartya Sen在上个世纪90年代提出,被用来代那些因人为干预因素没能来到这个世界或者因性别偏好较早死亡的女性人口

海报编号 001

“Missing girls”

最早由诺贝尔经济学奖获得者Amartya Sen在上个世纪90年代提出,被用来代那些因人为干预因素没能来到这个世界或者因性别偏好较早死亡的女性人口

海报编号 001

李超超
李超超
李超超
Selina汤月

告诉我,疫情期间你心中的门是通向哪里?


采访了很多小可爱,也听到了很多属于他们的故事,这次比起做设计,我更想当一个倾听者,将大家的故事绘制出来🛵 🛵 🛵 明天的我们一定会更好!

告诉我,疫情期间你心中的门是通向哪里?


采访了很多小可爱,也听到了很多属于他们的故事,这次比起做设计,我更想当一个倾听者,将大家的故事绘制出来🛵 🛵 🛵 明天的我们一定会更好!

顾念安

练习/标识设计:老弱病残孕


弱势群体是不是其实也可以像漫威英雄那样有力量🤔

练习/标识设计:老弱病残孕


弱势群体是不是其实也可以像漫威英雄那样有力量🤔

乙因

作业

节选·上  

下请点我←


p1是暂定封面 字体是在华文仿宋的基础上调整的 应该

p10有我对于生肖与阴阳的联系是如何在作业中体现的瞎jb解说

排版课的结课作业 生肖主题小册子 百度百科上看到生肖顺序与阴阳有关的就用了 使用的原文在节选·下 上边有链接 老师给我好高分 我好爱她

想弄出严肃又奇妙的感觉 所以用了拼贴 能力有限所以并没有放进去放太多元素 主要就日月山海云宇 以防万一说一下没有抄袭但绝对有借鉴看过...

作业

节选·上  

下请点我←


p1是暂定封面 字体是在华文仿宋的基础上调整的 应该

p10有我对于生肖与阴阳的联系是如何在作业中体现的瞎jb解说

排版课的结课作业 生肖主题小册子 百度百科上看到生肖顺序与阴阳有关的就用了 使用的原文在节选·下 上边有链接 老师给我好高分 我好爱她

想弄出严肃又奇妙的感觉 所以用了拼贴 能力有限所以并没有放进去放太多元素 主要就日月山海云宇 以防万一说一下没有抄袭但绝对有借鉴看过的作品 学校的图书馆还是挺不错的 但专业书真的好重 回回都要手断

照片都是从那几个可商用的网站上找的 直接百度就能找到一堆 网站上有啥用啥 p图真是超好玩的 虽然也真的很烧脑 想联系和排列想得特别辛苦 总之累并开心着 抠图快乐  调整颜色尤其快乐 最后放到一起看真的好有成就感

都是暂定稿 印出来之前可能还会修改


乙因

作业

节选·下  

上请点我←


废话和须知和解释在上

p1是p的鸡兔同笼哈哈哈哈哈哈哈我喜欢极了 致敬我学过的数学罢


原文↓


朗瑛还将动物性情和阴阳学说相结合,把排序原因具体化:

“如子为阴极,幽潜陷晦,以鼠配之;鼠藏迹也。午为阳极,显明刚健.以马配之;马快行也。丑为阴也,俯而慈爱生焉,以牛配之;牛有舐犊。未为阳也,仰而秉礼行焉,以羊配之;羊有跪乳。寅为三阳,阳胜则暴,以虎配之;虎性暴也。申为三阴,阴胜则黠,以猴配之;格性黠也。日生东而有西酉之鸡.月生西而有东卯之免,此阴阳交感之义,故曰卯酉为日月之私门。今兔舐雄毛则成孕,鸡...

作业

节选·下  

上请点我←


废话和须知和解释在上

p1是p的鸡兔同笼哈哈哈哈哈哈哈我喜欢极了 致敬我学过的数学罢


原文↓


朗瑛还将动物性情和阴阳学说相结合,把排序原因具体化:

“如子为阴极,幽潜陷晦,以鼠配之;鼠藏迹也。午为阳极,显明刚健.以马配之;马快行也。丑为阴也,俯而慈爱生焉,以牛配之;牛有舐犊。未为阳也,仰而秉礼行焉,以羊配之;羊有跪乳。寅为三阳,阳胜则暴,以虎配之;虎性暴也。申为三阴,阴胜则黠,以猴配之;格性黠也。日生东而有西酉之鸡.月生西而有东卯之免,此阴阳交感之义,故曰卯酉为日月之私门。今兔舐雄毛则成孕,鸡合踏而无形,皆感而不交者也。故卯酉属兔鸡。辰巳阳起而动作.龙为盛,蛇次之,故龙蛇配焉。龙蛇,变化之物也。戌亥阴敛而潜寂,狗司夜,猪镇静,故狗猪配焉。狗猪,持守之物也。”

摘自百度百科-十二生肖词条-4排序-4.2五行阴阳说


LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息