LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

诗词闲赋

2854浏览    444参与
新晋居民_9596861

念奴娇·雪夜南柯

 刚注册了老福特,2023新年写的,望多指教(*'▽'*)♪

               念奴娇·雪夜南柯

  寻梅载歌,暗香盈,孤芳犹若争艳。天地银辉映明河,缀我渺渺一粟。温酒煮雪,股股雾缭,蟠桃人间聚。笑谈以赴,安辨孰尘孰仙?

  时忆常山当年,寻欢访友,乐语堂中散。细琐纷杂绕凡俗,幸留念念一缘。梦回当下,山河同邀,举杯相与倾。亦真亦幻,青云何求知音?

  

  

  注释:(1)若:比得上。

 (2)蟠桃:代指......

 刚注册了老福特,2023新年写的,望多指教(*'▽'*)♪

               念奴娇·雪夜南柯

  寻梅载歌,暗香盈,孤芳犹若争艳。天地银辉映明河,缀我渺渺一粟。温酒煮雪,股股雾缭,蟠桃人间聚。笑谈以赴,安辨孰尘孰仙?

  时忆常山当年,寻欢访友,乐语堂中散。细琐纷杂绕凡俗,幸留念念一缘。梦回当下,山河同邀,举杯相与倾。亦真亦幻,青云何求知音?

  

  

  注释:(1)若:比得上。

 (2)蟠桃:代指神仙(蟠桃会)

 (3)常山:古河北石家庄名。

清歌_
  长篇书法练习产出(*´I`...

  长篇书法练习产出(*´I`*)

  长篇书法练习产出(*´I`*)

吳三可

星夜思

文/修遠

星光寂照赶路人,

昨日鲜衣尽染尘。

数载浮萍羁旅客,

十年不见故乡春。

——2023 06 17

  

文/修遠

星光寂照赶路人,

昨日鲜衣尽染尘。

数载浮萍羁旅客,

十年不见故乡春。

——2023 06 17

  

清歌_
  试问岭南应不好,却道,此心...

  试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡。

  

  试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡。

  

清歌_
  《望江南·超然台作》   ...

  《望江南·超然台作》

  那些字词本不会闪耀,但组合在一起,就成了永不陨落的星辰。

  《望江南·超然台作》

  那些字词本不会闪耀,但组合在一起,就成了永不陨落的星辰。

佚名

诗小令(4)

 《笑死人力,田里的地头都没见过,工厂也没进过,就在说什么工人农民,您配吗?》

薄竹纸上墨色斑,书册页里文章酸

腐儒空谈多误国,车间厂里人背驼

十指不沾阳春水,竟笑工农意义颓

不问农桑问说唱,可笑可悲可速亡 

  

  《教育市场化真是该死》

学业事艰人憔悴,夜半写作无人催

臭狗体制学不像,市场教育真的靚

资源浪费归无计,学生老师全失意

他日我若称部长,必叫天下学子学海尽徜徉

 《笑死人力,田里的地头都没见过,工厂也没进过,就在说什么工人农民,您配吗?》

薄竹纸上墨色斑,书册页里文章酸

腐儒空谈多误国,车间厂里人背驼

十指不沾阳春水,竟笑工农意义颓

不问农桑问说唱,可笑可悲可速亡 

  

  《教育市场化真是该死》

学业事艰人憔悴,夜半写作无人催

臭狗体制学不像,市场教育真的靚

资源浪费归无计,学生老师全失意

他日我若称部长,必叫天下学子学海尽徜徉

佚名

诗小令(3)

  《痛时局》

人间疾苦不当看,满朝贼官不当闻

世人皆笑我疯癫,我怒世人未看穿

山河动荡民生艰,报中盛世如人愿

何来清风扫清尘,寰承天运断天人

  

  

  

  《都TM过520 521是吧,好好好,我不打扰,我滚墓地自己喝酒行吧》

阴云终日不见天,无人咸问独饮酒

情人相会友相聚,我自独饮到天明

病柳为伴鬼为友,何人道我身无友

不知情有几种好,孤影自品人常醒

  《痛时局》

人间疾苦不当看,满朝贼官不当闻

世人皆笑我疯癫,我怒世人未看穿

山河动荡民生艰,报中盛世如人愿

何来清风扫清尘,寰承天运断天人

  

  

  

  《都TM过520 521是吧,好好好,我不打扰,我滚墓地自己喝酒行吧》

阴云终日不见天,无人咸问独饮酒

情人相会友相聚,我自独饮到天明

病柳为伴鬼为友,何人道我身无友

不知情有几种好,孤影自品人常醒

佚名

诗小令(2)

《看到个美女去表白然后润了》

碎纱遮面不遮容

柳眉翠峰胭脂红

明眸秋色温玉瞳

未闻君许身已离

奉华天处卿如故 

  

  

  《祖宗赋》(其一)

病久神衰志气锋,踏破山阙恍如梦

报国英才出家久,光武丰功真如龙

丹心傲骨不曾降,累累伤病替谁痛

挚友白骨归故地,山河一清盛世平

志气难当病体用,老来回头一场空

妻儿忍饿为哪般,先国后众家无计

安城饱民勋满屋,不问人情终挨斗

夜半自语时辰至,不等儿孙魂先离

狗官欲借亡躯势,吾想砸爆他狗头

亲友群聚非良事,入土为安魂常在

问君戎马可曾悔,仍驱儿孙为国亡

《看到个美女去表白然后润了》

碎纱遮面不遮容

柳眉翠峰胭脂红

明眸秋色温玉瞳

未闻君许身已离

奉华天处卿如故 

  

  

  《祖宗赋》(其一)

病久神衰志气锋,踏破山阙恍如梦

报国英才出家久,光武丰功真如龙

丹心傲骨不曾降,累累伤病替谁痛

挚友白骨归故地,山河一清盛世平

志气难当病体用,老来回头一场空

妻儿忍饿为哪般,先国后众家无计

安城饱民勋满屋,不问人情终挨斗

夜半自语时辰至,不等儿孙魂先离

狗官欲借亡躯势,吾想砸爆他狗头

亲友群聚非良事,入土为安魂常在

问君戎马可曾悔,仍驱儿孙为国亡

佚名

诗小令(第一篇,写的不行,不是很会,希望大家能多多修改补充)

  《浮梦一夜有感》

  百载沉浮一夜间,悠悠岁月仙人天

​梦醒时分空自诩,太匆匆。恨天短日暂,无处问风烟。

  《冷傲美人但是人缘不好》

  瑟骨凄风影中消,湖中净月志者廖

翠柳灵枝霜气重,秋水无情胜有情


  《浮梦一夜有感》

  百载沉浮一夜间,悠悠岁月仙人天

​梦醒时分空自诩,太匆匆。恨天短日暂,无处问风烟。

  《冷傲美人但是人缘不好》

  瑟骨凄风影中消,湖中净月志者廖

翠柳灵枝霜气重,秋水无情胜有情


吳三可

文/修遠

春暖湖天一色般,

柳堤横卧水云间。

访花寻景林中坐,

探得清心午后闲。

——癸卯年谷雨三月十一 

      记于上海朱家角

  

文/修遠

春暖湖天一色般,

柳堤横卧水云间。

访花寻景林中坐,

探得清心午后闲。

——癸卯年谷雨三月十一 

      记于上海朱家角

  

吳三可
  文/修遠 落日拥西山,灯火...

  文/修遠

落日拥西山,灯火有归客

天地孤独谁?寂夜、晚风、我!

——2023 04 09

夕阳西下,落日与别离一天的山峦相拥。

万家灯火,每一盏都为他的主人点亮,等待他们的归来。

天地之大,浩渺无穷,有谁是孤独的呢?

只有寂寥的夜色,清冷的晚风,和沉浸其中的我。

  文/修遠

落日拥西山,灯火有归客

天地孤独谁?寂夜、晚风、我!

——2023 04 09

夕阳西下,落日与别离一天的山峦相拥。

万家灯火,每一盏都为他的主人点亮,等待他们的归来。

天地之大,浩渺无穷,有谁是孤独的呢?

只有寂寥的夜色,清冷的晚风,和沉浸其中的我。

吳三可
文/修遠 细雨微风夜,清明寒食...

文/修遠

细雨微风夜,清明寒食天。

他乡羁旅客,路口祭冥钱。

——癸卯年润二月十四

  

文/修遠

细雨微风夜,清明寒食天。

他乡羁旅客,路口祭冥钱。

——癸卯年润二月十四

  

吳三可

文/修遠

海棠一夜经春雨,

哭破残妆带泪红。

应晓人间惆怅事,

也浇宿醉与君同。

——癸卯年二月三十春分记

  

文/修遠

海棠一夜经春雨,

哭破残妆带泪红。

应晓人间惆怅事,

也浇宿醉与君同。

——癸卯年二月三十春分记

  

吳三可
  文/修遠   明媚春光和煦...

  文/修遠

  明媚春光和煦风,

  桃红柳绿映池中。

       年华虚似东流水,

  日往时迁幻梦空。

       ——癸卯年二月廿三

  文/修遠

  明媚春光和煦风,

  桃红柳绿映池中。

       年华虚似东流水,

  日往时迁幻梦空。

       ——癸卯年二月廿三

吳三可

文/修遠

  昨日西风冷,今来东水春。

       坐观蜂蝶舞,不见共游人。

​       ——2023 03 13

文/修遠

  昨日西风冷,今来东水春。

       坐观蜂蝶舞,不见共游人。

​       ——2023 03 13

吳三可

落梅 二首

文/修遠

《落梅·其一》

落梅有意随风去,一缕情丝苦挽留。

自古痴情多薄命,世人谁解葬花愁?

《落梅·其二》

情丝一缕苦春愁,花落随风幸自由。

纵是深情留不住,香消玉殒葬荒丘。

​—2023 03 07 

文/修遠

《落梅·其一》

落梅有意随风去,一缕情丝苦挽留。

自古痴情多薄命,世人谁解葬花愁?

《落梅·其二》

情丝一缕苦春愁,花落随风幸自由。

纵是深情留不住,香消玉殒葬荒丘。

​—2023 03 07 

吳三可

五律 参禅示己

  文/修遠

人生多变故,魂梦起忧伤。

月落春花谢,风来秋水凉。

残光穿东户,疏影跃西墙。

世事由生死,超然勿彷徨。

——癸卯年二月初七记


  文/修遠

人生多变故,魂梦起忧伤。

月落春花谢,风来秋水凉。

残光穿东户,疏影跃西墙。

世事由生死,超然勿彷徨。

——癸卯年二月初七记


LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息