LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

豆腐

15797浏览    1222参与
音悦泡泡
Zonlen yaho sou...

Zonlen yaho souga ziqin jiu xiangla zenlen canza qiwu menghode goben louho zai gukei To goben langhode, bangTo catru denden go. Soyi canza 8denjing qiwu fan goben dogiesang zoahu, dansi biuda deidia leizensi.. Yanhou cabudo 9denjing jiumang you Weixin mengTo "hai zaibuzai?" Dansi yizi bia...

Zonlen yaho souga ziqin jiu xiangla zenlen canza qiwu menghode goben louho zai gukei To goben langhode, bangTo catru denden go. Soyi canza 8denjing qiwu fan goben dogiesang zoahu, dansi biuda deidia leizensi.. Yanhou cabudo 9denjing jiumang you Weixin mengTo "hai zaibuzai?" Dansi yizi bia fanyin, guji xi zang zuanxibgo kengxi bo (To ganggu kengxi go xiha ba xiuji fangyiben go 😂..), yizi da ngonda jiu biuda fanyin fawulu.. Soyi bogie, haixi lalaxixi go zigo za ngaida lianxi bogie..

Yizida wangya To jiumang huigie yigi xiaoxi guwu, gangha wo biajisi kengdia, jiden huigukei you biafanyin gie. Guji To zang zuanxin go kengxi bo!

ʕ˙Ⱉ˙ʔฅ

水母狂虐菜鸡记录。

原本是因为这个灾祸里纳豆没什么优势神器拆剩一个核,所以想对比一下他跟大吟酿暴击工具人的区别,结果对比下来发现最引人注目的是逐渐妹化的豆腐,发挥全靠心情,甚至妹得比大吟酿还弱,白瞎了神器…

截图不全,每天看记录对比,纳豆有时较高但最低能打到1200w,而大吟酿发挥较稳定偶尔有惊喜。反正不管怎么打,排名都上不去也下不了,所以就随便了。综合观察,影后比较喜欢大吟酿,不喜欢纳豆,所以决定大吟酿[doge]

水母狂虐菜鸡记录。

原本是因为这个灾祸里纳豆没什么优势神器拆剩一个核,所以想对比一下他跟大吟酿暴击工具人的区别,结果对比下来发现最引人注目的是逐渐妹化的豆腐,发挥全靠心情,甚至妹得比大吟酿还弱,白瞎了神器…

截图不全,每天看记录对比,纳豆有时较高但最低能打到1200w,而大吟酿发挥较稳定偶尔有惊喜。反正不管怎么打,排名都上不去也下不了,所以就随便了。综合观察,影后比较喜欢大吟酿,不喜欢纳豆,所以决定大吟酿[doge]

企业情报局
lelexp

肉末和嫩豆腐是绝配,基本零失误。 做法又简单,口感又好!

肉末和嫩豆腐是绝配,基本零失误。 做法又简单,口感又好!

魔方团购店

带盒…

梦露生前唯一代言的化妆品牌…

带盒…

梦露生前唯一代言的化妆品牌…

魔方团购店

史上混油皮跟油皮的本命面霜…

她就是你最贴心的面膜…

赶紧的吧梦露面霜…

史上混油皮跟油皮的本命面霜…

她就是你最贴心的面膜…

赶紧的吧梦露面霜…

俞乐le
咕咕咕…… 新人画手,多多指教...

咕咕咕……

新人画手,多多指教

超级喜欢他们!


(我不知道该打什么标签卑微了……)

咕咕咕……

新人画手,多多指教

超级喜欢他们!


(我不知道该打什么标签卑微了……)

Lyena

蒸豆腐+味增酱油麻油海带香菇蔬菜浇头

蒸豆腐+味增酱油麻油海带香菇蔬菜浇头

淅源

第二章 少女的话语①

 黑暗如有实质般地包裹着他,仿佛在混沌之中有什么东西在流动,但他并不排斥。

 四周一片寂静,这是一种很奇妙的状态,他没有具体形态,却能感知自己的存在。

 “我是谁?我在哪儿?”他像是自言自语,又像是在心底思考。

 不知过了多久,黑暗中出现了一点星光,似有似无,隐隐若现。越来越多的荧光在空中盘旋飞舞,连成线,织成河,越来越近,愈发愈亮,最终形成一个巨大的光圈。

 光圈之中,一名少女缓缓走出。

 少女身穿白色长裙,轻柔的衣袖上下摆动,胸前一枚精致的嵌着蓝宝石的十字架泛着银光,她缓缓走向“他”,俏丽的脸上多了一份愧疚。

 “林木森?”少女试探性的问道,她的声音很好听,柔柔的...

 黑暗如有实质般地包裹着他,仿佛在混沌之中有什么东西在流动,但他并不排斥。

 四周一片寂静,这是一种很奇妙的状态,他没有具体形态,却能感知自己的存在。

 “我是谁?我在哪儿?”他像是自言自语,又像是在心底思考。

 不知过了多久,黑暗中出现了一点星光,似有似无,隐隐若现。越来越多的荧光在空中盘旋飞舞,连成线,织成河,越来越近,愈发愈亮,最终形成一个巨大的光圈。

 光圈之中,一名少女缓缓走出。

 少女身穿白色长裙,轻柔的衣袖上下摆动,胸前一枚精致的嵌着蓝宝石的十字架泛着银光,她缓缓走向“他”,俏丽的脸上多了一份愧疚。

 “林木森?”少女试探性的问道,她的声音很好听,柔柔的,软软的。

 “嗯。”他条件反射般的回答,后知后觉的感到,这大概便是他的名字吧。

 “是吗?太好了!”少女的脸上恢复了些许神采,但很快又内疚的低下头,“不,也不能算是好……嗯……不过还是比想象中的要好一些……唉……”

 她用双手拍拍脸颊,调整好情绪:“我有很多话要对你说,你可能会不相信,但请务必听完,这很重要!”

 他——应该说是林木森,点点头,望着少女及其认真的表情道:“在现在这种情况下,如果你跟我说我已经死了,我大概也只能相信了吧?”

 少女一怔,摇摇头:“不,你还活着。首先请允许我先道歉。”她俯下身子,真诚道,“对不起。”

 “这里是你的精神世界,由于你是被动地被我召唤,在此你没有实体,记忆也被暂时封存。”

 “而你的实体,也就是肉身,已经不在你原来的世界了。事情的原因很复杂,我们的时间不多,若是以后有机会再向你解释。”

 “由于我的失误,导致在原世界濒死的你穿越到了另一个世界,不过正因如此,我才能保住你的性命……”

 “本来你应该穿越到三年后的这个世界,但三年后你到达的城市将会沦为死城,我不希望你一来到这个世界就不明不白的死去。回去是不太可能,为了弥补我的过错,我尽了最大的努力将时间倒回三年前。”

 “每个世界都有每个世界运行的规则,而各个世界之间也具有着共性,由于时间线是相对平行且一致的,真正的时光倒流会破坏平衡,所以我不能这样做,也没有这个能力。因而与其说是把你放在了三年前,不如说是我将平行的时间线画了个圈,打了个结,时间线依旧平行,但由于你是个外来者,你在这个圈上多出了三年,这仅是对你个人而言的,当你围着这个圈过完三年,时间又回到了你本应该到达的节点。”


JuliA◀
姐妹们姐妹们这是我啊啊啊啊啊啊...

姐妹们姐妹们这是我啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!


玩狼人杀偶遇豆腐但是这豆腐马上就退出去了太可惜了呜呜呜😭


我发誓,不是跟房的。但是错过了上电视的机会太难过了o(╥﹏╥)o

姐妹们姐妹们这是我啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!


玩狼人杀偶遇豆腐但是这豆腐马上就退出去了太可惜了呜呜呜😭


我发誓,不是跟房的。但是错过了上电视的机会太难过了o(╥﹏╥)o

尘染Dust dye

哈哈哈哈哈哈哈哈哈豆山新“情头”
哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈xswl
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈p3p4是口罩版
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈就完事了,太草了

哈哈哈哈哈哈哈哈哈豆山新“情头”
哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈xswl
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈p3p4是口罩版
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈就完事了,太草了

Grain_
小年 农历/2019&midd...

小年

农历/2019·腊月廿三

公历/2020·1.17

晒豆腐


小年

农历/2019·腊月廿三

公历/2020·1.17

晒豆腐


LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息