LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

2012

3830浏览    7564参与
常乐
竟然在家里找到了很久很久以前看...

竟然在家里找到了很久很久以前看过的漫画刊,发现时间真的过得太快了。照片中从左到右出刊的时间是2011.01-2011.12-2012.09-2013.09。真是岁月不饶人啊,好怀念以前啊


竟然在家里找到了很久很久以前看过的漫画刊,发现时间真的过得太快了。照片中从左到右出刊的时间是2011.01-2011.12-2012.09-2013.09。真是岁月不饶人啊,好怀念以前啊


Cain
2 0 1 2 自截自修

2 0 1 2


自截自修

2 0 1 2


自截自修

愿意为你而活

前言

我亲爱的一零后们:

      你们好。

      我本不打算对你们说这些,但面对即将到来的灾难,我想你们是有权知道这些的。

不管你们相信与否,我希望你们能怀有一颗敬畏之心。

       祝

      平安健康...


我亲爱的一零后们:

      你们好。

      我本不打算对你们说这些,但面对即将到来的灾难,我想你们是有权知道这些的。

不管你们相信与否,我希望你们能怀有一颗敬畏之心。

       祝

      平安健康

                                                指挥官:A
音悦泡泡

Yinsen kenggu leibu danyin, zenlen yaho kanla you consen zai kengyibin, kolenxi yinvei "yiqin", you hajigo Ngen biuda keidia keng-danyin gie. Zan'go gocen haixi muang jinzang go, gogo gojia yiqi hozo zi duan-sen wu taolan.. Dansi diqiusang go hada go sizan biuda gangdia gie.. 11Nenzen pago...

Yinsen kenggu leibu danyin, zenlen yaho kanla you consen zai kengyibin, kolenxi yinvei "yiqin", you hajigo Ngen biuda keidia keng-danyin gie. Zan'go gocen haixi muang jinzang go, gogo gojia yiqi hozo zi duan-sen wu taolan.. Dansi diqiusang go hada go sizan biuda gangdia gie.. 11Nenzen pago danyin, leizen kengqiwu haiseng butro go! (《2012》)

你是双鱼座

2012

对视呼吸真的太浪漫了💦

凭肉眼压根看不出来234道哪个快惹

桓桓就是手太短了hhhh
好吧他夹在杨杨和罗切特中间显得整个人都很短

缘,妙不可言

2012

对视呼吸真的太浪漫了💦

凭肉眼压根看不出来234道哪个快惹

桓桓就是手太短了hhhh
好吧他夹在杨杨和罗切特中间显得整个人都很短

缘,妙不可言

向日葵0513

SHINee 泰民 生日贺文 2012

博君一笑,几生修到,

神仙美眷,终生不老,

朗朗上口,美诗童谣,

醇酒佳人,一生逍遥,

佳郎伴随 ,白头偕老。


君之倾国倾城,俺之一生一世


一生一世;李泰民,

爱上只想做自己的你。


一生一世;李泰民,

爱上安静怕生的你。


一生一世;李泰民,

爱上沉鱼落雁的你。


一生一世;李泰民,

爱上潇洒帅气的你。


一生一世;李泰民,

爱上舞技炉火纯青的你。


一生一世;李泰民,

爱上绽放出百花齐放的你。


一生一世;李泰民,

爱上出落大方的你。


一生一世;李泰民,

爱上不顾形象的你。


一生一世;李泰民,

爱上纯洁稚嫩...

博君一笑,几生修到,

神仙美眷,终生不老,

朗朗上口,美诗童谣,

醇酒佳人,一生逍遥,

佳郎伴随 ,白头偕老。


君之倾国倾城,俺之一生一世


一生一世;李泰民,

爱上只想做自己的你。


一生一世;李泰民,

爱上安静怕生的你。


一生一世;李泰民,

爱上沉鱼落雁的你。


一生一世;李泰民,

爱上潇洒帅气的你。


一生一世;李泰民,

爱上舞技炉火纯青的你。


一生一世;李泰民,

爱上绽放出百花齐放的你。


一生一世;李泰民,

爱上出落大方的你。


一生一世;李泰民,

爱上不顾形象的你。


一生一世;李泰民,

爱上纯洁稚嫩的你。


一生一世;李泰民,

爱上故作坚强的你。


一生一世;李泰民,

爱上奇葩的你。


倾国倾城;李泰民,

喜欢从不矫揉造作的你。


倾国倾城;李泰民,

喜欢从不轻言放弃的你。


倾国倾城;李泰民,

喜欢开怀大笑的你。


倾国倾城;李泰民,

喜欢腼腆豪放的你。


倾国倾城;李泰民,

喜欢多情花心的你。


倾国倾城;李泰民,

喜欢天真烂漫的你。


倾国倾城;李泰民,

喜欢认真随性的你。


倾国倾城;李泰民,

眷恋每一个瞬间的你。


倾国倾城;李泰民,

爱上迷糊可爱的你。


倾国倾城;李泰民,

讨厌泪腺不发达的你。


一生一世,钟情于你,

倾国倾城,唯独是你。


我爱上的不是谁,是你。

我爱上的也不是你。

而是独一无二的李泰民。


孩子,你永远都是我们心里最疼爱的儿子。


请记得曾经有这么一个SHINee WORLD。


如此溺爱你。


从我们的擦肩而过,到了如今的相知相惜,


一切来得太不容易,


这一生的情,只望君珍惜。


不求相爱求相聚

但愿我们不分离


倾国倾城,伴你一生。

K.K.
#疫情我家重修图系列 2012...

#疫情我家重修图系列

2012年,傍晚站在卡尔顿山顶眺望爱丁堡城堡。

#疫情我家重修图系列

2012年,傍晚站在卡尔顿山顶眺望爱丁堡城堡。

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息